Magne Frostad


Professor

Stillingsbeskrivelse

Undervisning og forskning

 


 • Magne Frostad :
  Military uses of the sea in peace and during armed conflict
  Routledge 2022 DOI
 • Magne Frostad :
  § 20
  Universitetsforlaget 2021
 • Magne Frostad :
  Burning Down the University Library - the Protection of Institutions of Higher Learning During an Armed Conflict
  Fagbokforlaget 2019
 • Magne Frostad :
  Noen konstitusjonelle rammer for bruk av militærmakt
  Fagbokforlaget 2018
 • Magne Frostad :
  Naval Blockade
  Arctic Review on Law and Politics 2018 ARKIV / DOI
 • Magne Frostad :
  United Nations Authorized Embargos and Maritime Interdiction: A Special Focus on Somalia
  Springer 2017 DOI
 • Magne Frostad :
  Kan liv tas til vern av annet enn menneskelig liv og helse?
  Nordisk politiforskning 2015 ARKIV
 • Magne Frostad :
  The Norwegian Coastal Steamer and the Pan American Airways Corporation: Military Objectives and Direct Civilian Participation in Hostilities during World War II?
  Nomos 2015 DOI
 • Magne Frostad :
  Voldelige hav: Pirateri og jus
  Cappelen Damm Akademisk 2016
 • Magne Frostad :
  Maritime Security and the protection of merchant ships in the Red Sea
  2024
 • Magne Frostad :
  A preliminary look at the protection of passenger vessels in the SRM
  2024
 • Ingrid Schou, Magne Frostad :
  Seilte sjørøvere virkelig med et slikt flagg?
  10. februar 2023 DATA
 • Magne Frostad :
  Noen refleksjoner om Ludvig Holbergs Rettskunnskap, og særlig dens beskrivelse av folkeretten
  Tidsskrift for Rettsvitenskap 2023 DOI
 • Eskild Johansen, Magne Frostad :
  Russiske søknader om forskning i norsk økonomisk sone og på kontinentalsokkelen
  24. mai 2023 DATA
 • Magne Frostad, Gunnar Ketil Eriksen :
  Rettshistorisk byvandring
  2023
 • Magne Frostad :
  Krigskontrabande, nøytralitetsstridig bistand og priserett En retthistorisk reise frem til i dag
  2023
 • Magne Frostad :
  Beredskapsrett i Norge – et fugleperspektiv på de rettslige rammene for ekstraordinære situasjoner
  2023
 • Magne Frostad, Sondre Torp Helmersen :
  Kommentar til HR-2023-491-P Snøkrabbe II
  Jussens venner 2023 ARKIV / DOI
 • Magne Frostad :
  Disinformation and people: impacts on societal trust and resilience (FAKENEWS), with a special focus on WP3: Governance Gaps
  2022
 • H Wist, Magne Frostad, Håvard Wist :
  Grace O’Malley – Legendarisk piratdronning
  23. november 2022 DATA
 • Magne Frostad :
  Canvasrommet «Methodology of International Law»
  2022
 • Magne Frostad :
  The Montreux Convention and the ongoing armed conflict between Russia and Ukraine
  2022
 • Magne Frostad :
  Sikkerhetspolitikk og beredskap
  2022
 • Magne Frostad :
  Ukrainakonflikten
  2022 OMTALE
 • Magne Frostad :
  Krigens folkerett (videointervju)
  2022
 • Magne Frostad :
  Naval graves
  2022
 • Magne Frostad, Gunnar Grindstein :
  Oppdaterer håndbok
  03. mai 2022
 • Magne Frostad :
  SDG Goal No. 16 Peace, Justice and Strong Institutions: What are the legal implications of the objectives and targets of this goal as defined by the UN?
  2021
 • Magne Frostad :
  Hvordan den økende digitaliseringen vil påvirke arbeidslivet til fremtidige jurister
  25. november 2020
 • Magne Frostad :
  Undervisning under koronakrisen
  2020
 • Lars Håkon Hammeren Risberg, Magne Frostad :
  Piratenes gullalder, 4 episoder
  02. august 2019 DATA
 • Andreas Haakonsen, Magne Frostad, Håvard Yttredal :
  Krever ikke FN-mandat
  16. juli 2019
 • Magne Frostad :
  Internasjonale menneskerettigheter
  2018
 • Magne Frostad, Gunnar Ketil Eriksen :
  Rettshistorisk byvandring
  2018
 • Kristine Helen Korsnes, Magne Frostad :
  Bidrar utvikling og bruk av digitale læringsrom i Canvas til en forbedring av jusstudenters læringsutbytte?
  Læring om læring 2018
 • Magne Frostad, Kristine Helen Korsnes :
  Læring og Canvas: Bidrar utvikling og bruk av digitale læringsrom i Canvas til en forbedring av jusstudenters læringsutbytte?
  2018
 • Kristine Helen Korsnes, Magne Frostad :
  Hvordan kan vi bruke Canvas i undervisningen?
  2018
 • Kristine Helen Korsnes, Magne Frostad :
  Bidrar utvikling og bruk av digitale læringsrom i Canvas til en forbedring av jusstudenters læringsutbytte?
  2018 FULLTEKST / DATA
 • Magne Frostad :
  The Kellogg-Briand Pact – nearing the 90th anniversary for the outlawing of war
  Kellogg College Blog 03. juli 2017 DATA
 • Egil Jens Pettersen, Magne Frostad :
  Hvor farlig er Nord-Korea?
  05. juli 2017 DATA
 • Magne Frostad :
  Tromsø kan bidra i kampen mot piratene
  Nordlys 21. april 2017 DATA
 • Magne Frostad :
  Naval Blockade
  2017
 • Magne Frostad :
  Fortidens pirateri - en pest og plage
  2017
 • Magne Frostad :
  A Maritime Piracy Update
  2016
 • Nils Mehren, Magne Frostad :
  Behov for nytt regelverk for å stoppe spionasje
  01. desember 2016 DATA
 • Vidar Sem, Magne Frostad :
  Pirateri
  14. desember 2016
 • Kent-Einar Myreng, Magne Frostad :
  UiT-professor gir ut bok om pirater
  13. desember 2016 DATA
 • Hans-Petter Jacobsen, Magne Frostad :
  Kaperfart og pirateri
  15. desember 2016
 • Trude Haugseth Moe, Magne Frostad :
  Professor i pirateri
  16. desember 2016 DATA
 • Magne Frostad :
  Norges væpnede utenlandsengasjement siden 1945
  2015

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Statsrett og folkerett, særlig reglene om når stater kan bruke militær makt (jus ad bellum) og hvilke regler som gjelder når de gjør dette (jus in bello), samt menneskerettigheter og havrett

  Aktuelle forskningsinteresser:

  Maritim krigføring

  Formidling:

  Medvirker i programmet "Piratenes gullalder" på NRK2: Piratenes gullalder  

  Undervisning

  Folkerett, statsrett og menneskerettigheter


  Medlem i forskningsgruppe


  CV

  Utenlandsopphold

  2022 Visiting Scholar, Edinburgh Law School, University of Edinburgh

  2015-2017 Visiting Fellow, Kellogg College, University of Oxford

  Prosjekter

  2021-2025 Work Package Leader, Work Package 3: Governance Gaps, FAKENEWS Project

  2015-2018 Member of the Group of Experts whose work was published in 2020 on Springer Open as                                                      Oslo Manual on Select Problems of the Law of Armed Conflict

  Pågående verv

  2020- UiT, Innsatsgruppe for digital undervisning, medlem

  2019- UiTs Informasjonssikkerhetsforum, medlem

  2015- Riksarkivet, Kjeldeskriftkommisjonen, medlem (varamedlem 2015-2018)

  2013- UiT, Programstyret for Master's degree program in Peace and Conflict Transformation (MPCT), varamedlem