Juridisk-Fakultet-portretter-dag2-9714-2.jpg
Juridisk-Fakultet-portretter-dag2-9714-2.jpg
Det juridiske fakultet magne.frostad@uit.no +4777644195 Tromsø TEO-H4 4.414

Magne Frostad


Professor

Stillingsbeskrivelse

Undervisning og forskning

 


 • Frostad, Magne. § 20. Universitetsforlaget 2021 ISBN 9788215022581.s 285 - 293.
 • Frostad, Magne. Burning Down the University Library - the Protection of Institutions of Higher Learning During an Armed Conflict. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-3312-0.s 99 - 127.
 • Frostad, Magne. Noen konstitusjonelle rammer for bruk av militærmakt. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2313-8.s 123 - 149.
 • Frostad, Magne. Naval Blockade. Arctic Review on Law and Politics 2018; Volum 9 (1). ISSN 1891-6252.s 195 - 225.s doi: 10.23865/arctic.v9.1123.
 • Frostad, Magne. United Nations Authorized Embargos and Maritime Interdiction: A Special Focus on Somalia. Springer 2017 ISBN 978-3-319-51273-0.s 213 - 237.s doi: 10.1007/978-3-319-51274-7_11.
 • Frostad, Magne. The Norwegian Coastal Steamer and the Pan American Airways Corporation: Military Objectives and Direct Civilian Participation in Hostilities during World War II?. Nomos 2015 ISBN 978-3-8487-1347-9.s 78 - 97.s doi: 10.5771/9783845254319-78.
 • Frostad, Magne. Kan liv tas til vern av annet enn menneskelig liv og helse?. Nordisk politiforskning 2015; Volum 2 (1). ISSN 1894-8693.s 75 - 108.
 • Frostad, Magne. Anti-Piracy and the Use of Force: The Cohabitation of the United Nations Convention on the Law of the Sea and the European Convention on Human Rights. 2015 ISBN 978-989-20-5774-3.s 205 - 237.
 • Frostad, Magne. The Role of Constitutional Customary Law. Eleven International Publishing 2015 ISBN 978-94-6236-578-0.s 7 - 16.
 • Frostad, Magne. Child Soldiers: Recruitment, Use and Punishment. International family law, policy and practice 2014; Volum 1 (1). ISSN 2055-6802.s 71 - 89.
 • Frostad, Magne. Benådningsinstituttet i Grunnloven § 20. Tidsskrift for strafferett 2013; Volum 13 (3). ISSN 1502-685X.s 341 - 376.
 • Frostad, Magne. The “Colonial Clause” and Extraterritorial Application of Human Rights: The European Convention on Human Rights Article 56 and its Relationship to Article 1. (fulltekst) Arctic Review on Law and Politics 2013 (1). ISSN 1891-6252.s 21 - 42.
 • Frostad, Magne. Military activities north of the 60°N latitude. Gyldendal Juridisk 2012 ISBN 9788205431744.s 251 - 271.
 • Frostad, Magne. The Responsibility of Sending States for Human Rights Violations during Peace Support Operations and the Issue of Detention. Revue de Droit Militaire et de Droit de la Guerre 2012; Volum 50. ISSN 0556-7394.s 127 - 188.
 • Frostad, Magne. Krigsbegrepet i nasjonal rett og enkelte beslektede straffeprosessuelle spørsmål. Tidsskrift for strafferett 2011; Volum 11 (1). ISSN 1502-685X.s 44 - 63.
 • Frostad, Magne. Folkerettens krigsbegrep. Lov og Rett 2010; Volum 49 (6). ISSN 0024-6980.s 344 - 362.
 • Frostad, Magne. Regjeringens bruk av militær makt mot borgerne - Grunnloven § 99 annet ledd. Gyldendal Akademisk 2009 ISBN 978-82-05-39224-3.s 148 - 172.
 • Frostad, Magne. Militær politimyndighet. Tidsskrift for strafferett 2008; Volum 8 (3). ISSN 1502-685X.s 258 - 289.
 • Frostad, Magne. ISAF-styrken i Afghanistan: Grunnlagsdokumenter og rettslige utfordringer. Lov og Rett 2006; Volum 45 (4). ISSN 0024-6980.s 219 - 237.
 • Frostad, Magne. External Security: Fundamental Standards of Humanity after 11 September 2001. 2005 ISBN 3-8329-1642-3.s 185 - 204.
 • Frostad, Magne. Good Guys Wearing Cuffs - the Detention of Peacekeepers. Duncker & Humblot 2003 ISBN 3-428-11135-4.s 291 - 330.
 • Frostad, Magne. Voldelige hav: Pirateri og jus. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 978-82-02-52842-3.
 • Frostad, Magne. Jus in bello after September 11, 2001 - The relationship between jus ad bellum and jus in bello and the requirements for status as prisoner of war. 2005 ISBN 3-8329-1179-0.
 • gunnar, grindstein; Gunnar, Grindstein; Frostad, Magne. Oppdaterer håndbok. 2022.
 • Frostad, Magne. Naval graves. Naval Warfare and the Law of the Sea 2022-05-03 - 2022-05-04 2022.
 • Frostad, Magne. Krigens folkerett (videointervju). Psykologisk fagdag 2022-03-23 - 2022-03-23 2022.
 • Frostad, Magne. Ukrainakonflikten. Russland-Ukraina, Krigens folkerett og forsking (omtale) 2022-03-02 - 2022-03-02 2022.
 • Frostad, Magne. Sikkerhetspolitikk og beredskap. Møte 2022-01-20 - 2022-01-20 2022.
 • Frostad, Magne. SDG Goal No. 16 Peace, Justice and Strong Institutions: What are the legal implications of the objectives and targets of this goal as defined by the UN?. Breakfast Seminar 2021-09-21 - 2021-09-21 2021.
 • Frostad, Magne. Hvordan den økende digitaliseringen vil påvirke arbeidslivet til fremtidige jurister. 2020.
 • Frostad, Magne. Undervisning under koronakrisen. Juridisk undervisning i koronatiden: Erfaringer og veien videre 2020-04-24 - 2020-04-24 2020.
 • Risberg, Lars Håkon Hammeren; Frostad, Magne. Piratenes gullalder, 4 episoder. (data) 2019.
 • Haakonsen, Andreas; Frostad, Magne; Yttredal, Håvard. Krever ikke FN-mandat. 2019.
 • Korsnes, Kristine Helen; Frostad, Magne. Bidrar utvikling og bruk av digitale læringsrom i Canvas til en forbedring av jusstudenters læringsutbytte?. Læring om læring 2018; Volum 2 (1). ISSN 2535-4108.
 • Korsnes, Kristine Helen; Frostad, Magne. Bidrar utvikling og bruk av digitale læringsrom i Canvas til en forbedring av jusstudenters læringsutbytte?. Læringsfestivalen (data) (fulltekst) 2018-05-03 - 2018-05-04 2018.
 • Frostad, Magne; Korsnes, Kristine Helen. Læring og Canvas: Bidrar utvikling og bruk av digitale læringsrom i Canvas til en forbedring av jusstudenters læringsutbytte?. Fyrtårnskonferansen 2018 2018-05-14 - 2018-05-14 2018.
 • Frostad, Magne. Internasjonale menneskerettigheter. Kort brief om menneskerettigheter for 5. trinnet i barneskolen 2018-09-23 - 2018-09-23 2018.
 • Frostad, Magne; Eriksen, Gunnar Ketil. Rettshistorisk byvandring. UiT 50 års markering, samarbeid med Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, HSL/UiT 2018-09-29 - 2018-09-29 2018.
 • Korsnes, Kristine Helen; Frostad, Magne. Hvordan kan vi bruke Canvas i undervisningen?. Pedagogisk forum 2018-05-30 - 2018-05-30 2018.
 • Frostad, Magne. Fortidens pirateri - en pest og plage. Forskningsdagene 2017 2017-09-23 - 2017-09-23 2017.
 • Frostad, Magne. Tromsø kan bidra i kampen mot piratene. (data) Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.
 • Frostad, Magne. The Kellogg-Briand Pact – nearing the 90th anniversary for the outlawing of war. (data) Kellogg College Blog 2017.
 • Pettersen, Egil Jens; Frostad, Magne. Hvor farlig er Nord-Korea?. (data) 2017.
 • Frostad, Magne. Naval Blockade. At-Sea Enforcement and Naval warfare 2017-09-20 - 2017-09-20 2017.
 • Moe, Trude Haugseth; Frostad, Magne. Professor i pirateri. (data) 2016.
 • Frostad, Magne. A Maritime Piracy Update. Maritime safety and security - future perspectives 2016-03-10 - 2016-03-11 2016.
 • Mehren, Nils; Frostad, Magne. Behov for nytt regelverk for å stoppe spionasje. (data) 2016.
 • Sem, Vidar; Frostad, Magne. Pirateri. 2016.
 • Myreng, Kent-Einar; Frostad, Magne. UiT-professor gir ut bok om pirater. (data) 2016.
 • Jacobsen, Hans-Petter; Frostad, Magne. Kaperfart og pirateri. 2016.
 • Frostad, Magne. Some contextual thoughts as an introduction. Research Seminar on Democratic Control of Secret Services, International Cooperation, and Human Rights 2015-10-12 - 2015-10-12 2015.
 • Frostad, Magne. The use of military force: Is it legal to use military force against peaceful protesters?. Ytringsfrihetens pris - Student peace price winner 2015 2015-02-13 - 2015-02-13 2015.
 • Frostad, Magne. Norges væpnede utenlandsengasjement siden 1945. Medlemsmøte 2015-03-16 - 2015-03-16 2015.
 • Frostad, Magne. Represalie- og kapersystemet: Fra antikken og frem til 1800-tallet. 2. Nordiske rettshistorikerdager 2015-04-22 - 2015-04-24 2015.
 • Frostad, Magne. Militærpolitiets etterforskning og Den europeiske menneskerettighetsdomstolens praksis. Militærpolitiet og krav til uavhengig etterforskning 2015-09-22 - 2015-09-23 2015.
 • Frostad, Magne. The role of constitutional customary law. Two centuries of Norwegian Constitution: between tradition and innovation 2014-06-23 - 2014-06-24 2014.
 • Frostad, Magne. Is the Russian use of armed force in Ukraine legal?. Ukraine breakfast seminar - 21 March 2014 2014-03-21 - 2014-03-21 2014.
 • Frostad, Magne. Ramsalte drap og ran. Ottar 2014 (300). ISSN 0030-6703.s 39 - 46.
 • Frostad, Magne. Some thoughts on the Russian use of armed force i Ukraine. Arctic Review on Law and Politics 2014; Volum 5 (1). ISSN 1891-6252.s 144 - 147.
 • Frostad, Magne. Grunnloven og statsorganene: Før og nå. Medlemsmøte 2014-05-07 - 2014-05-07 2014.
 • Frostad, Magne. Use of force: the UNCLOS and the ECHR. Maritime Safety and Environmental Protection in Europe: Multiple Layers in Regulation and Compliance 2014-05-23 - 2014-05-23 2014.
 • Frostad, Magne; Solheim, Stig H.. Kongeriket Norges Grundlov. (data) Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.
 • Frostad, Magne. Children as Soldiers. Child Law Conference 2013-01-21 - 2013-01-25 2013.
 • Frostad, Magne. Science fiction og jus. Jus't. Tidsskrift for jusstudentene i Tromsø 2013 (2).s 16 - 22.
 • Madsen, Linn Sollied; Frostad, Magne. Er frarøving av søvn tortur?. Kunnskapsmagasinet Labyrint 2013 (2).s 15 - 15.
 • Frostad, Magne. Hvilke krav for sikkerhetsinternering bør gjelde?. Ekspertmøte om eventuell norsk lovregulering av sikkerhetsinternering 2013-10-07 - 2013-10-08 2013.
 • Frostad, Magne. Aktuelle folkerettslige spørsmål om bruk av makt m.m. Alumnikonferansen 2011 2011-10-28 - 2011-11-28 2011.
 • Frostad, Magne. Enforcement of International Criminal Law and the Death Penalty - the European Regime Reconsidered American Society of International Law - International Criminal Law Interest Group Newsletter "Accountability" Winter 2010. (data) 2011.
 • Frostad, Magne. Libya and UN Security Council Resolution 1973. The intervention of Libya: Right or wrong? 2011-04-12 - 2011-04-12 2011.
 • Sojtaric, Maja; Frostad, Magne. Lov og rett i det ytre rom. 2011.
 • Frostad, Magne. Science fiction og jus. Innledningsforedrag til filmen "Avatar" 2011-10-20 - 2011-10-20 2011.
 • Frostad, Magne. Ulovlig krig?. Nordlys 2010. ISSN 0805-5440.s 46 - 46.
 • Frostad, Magne. Militær rett og filmen "A few good men". Innledningsforedrag 2010-09-23 - 2010-09-23 2010.
 • Frostad, Magne. Militære domstoler. Jus't. Tidsskrift for jusstudentene i Tromsø 2010; Volum 18 (1).s 22 - 24.
 • Frostad, Magne. Glemte å svare på søknad. (data) 2009.
 • Frostad, Magne. De rettslige følgene av filmen "To mistenkelige personer". Visning av filmen "To mistenkelige personer" 2009-11-06 - 2009-11-06 2009.
 • Sojtarić, Maja; Frostad, Magne. Demokrati.blogspot.com. 2009.
 • Frostad, Magne. Straffegjennomføring i Afghanistan. Juristkontakt 2007 (7). ISSN 0332-7590.s 34 - 36.
 • Frostad, Magne. Folkeretten og straffegjennomføring. Juristkontakt 2006 (6). ISSN 0332-7590.s 46 - 47.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  Statsrett og folkerett, særlig reglene om når stater kan bruke militær makt (jus ad bellum) og hvilke regler som gjelder når de gjør dette (jus in bello), samt menneskerettigheter og havrett

  Aktuelle forskningsinteresser:

  Maritim krigføring

  Formidling:

  Medvirker i programmet "Piratenes gullalder" på NRK2: Piratenes gullalder  

  Undervisning

  Folkerett, statsrett og menneskerettigheter  CV

  Utenlandsopphold/prosjekter

  2015-2017 Visiting Fellow of Kellogg College, University of Oxford

  2015-2018 Member of the Group of Experts whose work was published in 2020 on Springer Open as                                          Oslo Manual on Select Problems of the Law of Armed Conflict

  Pågående verv

  2021- UiT, Avdeling for ITs brukerforum for vitenskapelig ansatte, tjenestelinjen Digital arbeidsplass, medlem

  2020- UiT, Innsatsgruppe for digital undervisning, medlem

  2020- UiT, Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA II), medlem

  2019- Samarbeidsutvalget UiT – NAV, medlem

  2019- UiTs Informasjonssikkerhetsforum, medlem

  2015- Riksarkivet, Kjeldeskriftkommisjonen, medlem (varamedlem 2015-2018)

  2013- UiT, Programstyret for Master's degree program in Peace and Conflict Transformation (MPCT), varamedlem


  TEO-H4 4.414

  Klikk for større kart