Gunnar Eriksen167.jpg
Gunnar Eriksen167.jpg
Det juridiske fakultet gunnar.eriksen@uit.no +4777644555 959 91838 Tromsø TEO-H4 4.525

Gunnar Ketil Eriksen


Professor

Stillingsbeskrivelse

Professor


 • Eriksen, Gunnar Ketil. Selbu- og Svartskogsakene som et rettslig tidevannsskille for spørsmålene om samisk naturbruk. Cappelen Damm Akademisk 2021 ISBN 978-82-02-23554-3.s 436 - 442.
 • Eriksen, Gunnar Ketil. Kommentarer til laks- og innlandsfiskeloven. Gyldendal Rettsdata 2020.
 • Eriksen, Gunnar Ketil. Et kritisk blikk på reglene om rettsvernhevd. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-3312-0.
 • Eriksen, Gunnar Ketil. Lokal sedvanerett eller alders tids bruk?. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2313-8.s 105 - 122.
 • Eriksen, Gunnar Ketil. Byggverk på fremmed grunn. Jussens venner 2014; Volum 49 (4). ISSN 0022-6971.s 222 - 233.
 • Eriksen, Gunnar Ketil. Foreldelse, hevd og alders tids bruk i Norge og Danmark-Norge fra middelalderen til naturretten. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2012. ISSN 0040-7143.s 675 - 713.
 • Eriksen, Gunnar Ketil. Okkupasjon. Gyldendal Juridisk 2012 ISBN 9788205431744.s 224 - 250.
 • Eriksen, Gunnar Ketil. Mothevd og frihevd. Jussens venner 2010 (3). ISSN 0022-6971.s 204 - 217.
 • Eriksen, Gunnar Ketil. Foreldelse, hevd og alders tids bruk. Akademisk Publisering 2010 ISBN 978-82-8152-035-6.s 53 - 78.
 • Eriksen, Gunnar Ketil. Omsettelighet som vilkår for gyldig pant. Gyldendal Akademisk 2009 ISBN 978-82-05-39224-3.s 115 - 128.
 • Eriksen, Gunnar Ketil. Kastet, mistet, glemt eller bortkommet? Om løsøre på avveie. Jussens venner 2008. ISSN 0022-6971.s 136 - 154.
 • Eriksen, Gunnar Ketil. Nyere utviklingslinjer om retten til undergrunnen. Jussens venner 2008; Volum 43 (5). ISSN 0022-6971.s 344 - 356.
 • Eriksen, gunnar ketil. Om rettsvernshevd, i Jus't 1/2006. DELETED 2006.s 22 - 38.
 • Eriksen, Gunnar Ketil. "QUOD NON EST IN ACTIS, NON EST IN MUNDO"! The meeting between oral and text-based legal cultures. 2006 ISBN 82-8152-007-8.s 56 - 73.
 • Eriksen, gunnar ketil. Samiske sedvaner og bruk av naturressurser før og etter Selbu- og Svartskogdommene fra 2001. Kritisk juss 2004 (Årg. 30, nr 3). ISSN 0804-7375.s 289-304 - .
 • Eriksen, gunnar ketil. Kravet i hevdsloven § 8 første ledd om "fast tilstelling" som vilkår for brukshevd. 2004.s 65 - 77.
 • Eriksen, Gunnar Ketil. Fremveksten av kravet om god tro ved hevd og alders tids bruk i norsk rett. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2003 (1). ISSN 0040-7143.s 79 - 128.
 • Eriksen, gunnar ketil. Tilvenningen til det samiske i norsk høyesterettspraksis. Om møtet mellom en muntlig og en tekstbasert rettskultur. Kart og Plan 2002 (4). ISSN 0047-3278.s 230 - 247.
 • Eriksen, gunnar ketil. Bortfall av hevdet rettsvern ved passivitet. Lov og Rett 2002 (3). ISSN 0024-6980.s 164 - 175.
 • Eriksen, gunnar ketil; Skoghøy, Jens Edvin A.; Somby, ande. Fem artikler i samerett. Det juridiske fakultets skriftserie 2001 (39). ISSN 0801-809X.
 • Eriksen, gunnar ketil. Lappekodisillens rettskildemessige status i dag - særlig relatert til forholdene i Norge og i Finnmark. Dieđut 1998 (3). ISSN 0332-7779.s 129 - 144.
 • Eriksen, Gunnar Ketil. Kollektive bruksrettigheter i grenselandet mellom den subjektive og den objektive rett. Om avgrensningen av den bruksberettigete krets, særlig etter hevdsl. § 8,2. 1997 ISBN 82-13-00919-3.s 149 - 167.
 • Eriksen, gunnar ketil. Strl § 400 - verd å fjerne?. Jus't. Tidsskrift for jusstudentene i Tromsø 1996 (2).
 • Eriksen, gunnar ketil. Retten til å plukke moltene på Loppa øy. Institutt for rettsvitenskaps skriftserie 1996 (32).
 • Eriksen, gunnar ketil. Strl § 400 - verd å fjerne?. Institutt for rettsvitenskaps skriftserie 1996 (32).
 • Eriksen, gunnar ketil. Innføring av problembasert læring på jusstudiet. UNIPED 1994 (1). ISSN 1500-4538.s 3 - 13.
 • Eriksen, gunnar ketil. Norsk tingsrett i Sapmi - en uting?. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift 1993 (69). ISSN 0105-1121.s 66 - 86.
 • Eriksen, gunnar ketil. Alders tids bruk. Institutt for rettsvitenskaps skriftserie 1990 (8).
 • Haugli, Trude; Eriksen, Gunnar Ketil; Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Rettsvitenskap under nordlys og midnattssol. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2313-8.s 175 - 196.
 • Eriksen, Gunnar Ketil. Alders tids bruk. Fagbokforlaget 2008 ISBN 978-82-450-0555-4.
 • Eriksen, Gunnar ketil. Alders tids bruk. Universitetsforlaget 1993.
 • Ravna, Øyvind; Somby, Ande; Eriksen, Gunnar Ketil. Fosendommen viser at utdanning i same- og urfolksrett må styrkes ved de juridiske læresteder. (fulltekst) Nordlys 2021. ISSN 0805-5440.
 • Ravna, Øyvind; Somby, Ande; Eriksen, Gunnar Ketil. Den norske retts­staten er ignorant overfor inter­nasjonale menneske­rettigheter. (fulltekst) Khrono.no 2021. ISSN 1894-8995.
 • Salvesen, Sverre Magnus Bergslid; Storvik, Marius; Eriksen, Gunnar Ketil. Juss & Jåss. 2021.
 • Eriksen, Gunnar Ketil; Storvik, Marius. Juss & Jåss. 2021.
 • Eriksen, Gunnar Ketil. Myten om den umatrikulerte grunnen i Finnmark som kongens private krongods. Utviste staten gratis jord til samene? - Om eiendomshistorien i Sápmi 2021-06-10 - 2021-06-10 2021.
 • Hagen, Rune Blix; Eriksen, Gunnar Ketil; Storvik, Marius. Juss & Jåss Hekseprosess spesial. Gjest Rune Blix Hagen. (data) 2021.
 • Storvik, Marius; Eriksen, Gunnar Ketil. Juss & Jåss Isbjørnballet spesial. 2020.
 • Storvik, Marius; Eriksen, Gunnar Ketil. Juss & Jåss episode 13. 2020.
 • Storvik, Marius; Eriksen, Gunnar Ketil. Juss & Jåss Arbeidslivsdagen spesial. 2020.
 • Storvik, Marius; Eriksen, Gunnar Ketil. Juss & Jåss episode 11. 2020.
 • Storvik, Marius; Eriksen, Gunnar Ketil. Juss & Jåss episode 10. 2020.
 • Storvik, Marius; Eriksen, Gunnar Ketil. Juss & Jåss episode 9. 2020.
 • Storvik, Marius; Eriksen, Gunnar Ketil. Juss & Jåss episode 8. 2020.
 • Storvik, Marius; Eriksen, Gunnar Ketil. Juss & Jåss episode 7. 2020.
 • Eriksen, Gunnar Ketil. Rettsvernshevd. Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2020.
 • Ravna, Øyvind; Eriksen, Gunnar Ketil; Somby, Ande; Labba, Kristina; De Lucia, Vito; Poto, Margherita Paola. FeFo bør ikke rope på dommerklubba. (fulltekst) Sagat 2020.
 • Eriksen, Gunnar Ketil. Intervju om Finnmarkskommisjonens rapport om Karasjokfeltet. 2020.
 • Eriksen, Gunnar Ketil. Intervju på Oddasat 2. november 2020. 2020.
 • Eriksen, Gunnar Ketil. Legalarv, uskifte, testamente og fremtidsfullmakt. Senioruniversitetet Tromsø 2020-10-28 - 2020-10-28 2020.
 • Johansen, Raymond; Adolfsen, Roger; Eriksen, Gunnar Ketil; Tvedt, Morten Walløe; Bråten, Eskil; Lysberg, Magnus. Omgikk loven ved milliardsalg. 2020.
 • Storvik, Marius; Eriksen, Gunnar Ketil. Juss & Jåss episode 5. 2020.
 • Storvik, Marius; Eriksen, Gunnar Ketil. Juss & Jåss Livepodcast fra Bazinga, episode 4. 2019.
 • Storvik, Marius; Eriksen, Gunnar Ketil. Juss & Jåss episode 3. 2019.
 • Eriksen, Gunnar Ketil. Kommentarer til lov om fredning og fangst av isbjørn. 2019.
 • Eriksen, Gunnar Ketil. Juss & Jåss, episode 2. 2019.
 • Eriksen, Gunnar Ketil. Juss&Jåss, podcast om juss i samrbeid med Marius Storvik, episode 1. 2019.
 • Eriksen, Gunnar Ketil. Arv etter loven, testamente og uskifte. Seniordag for Studentsamskipnaden i Tromsø 2019-06-04 - 2019-06-04 2019.
 • Eriksen, Gunnar Ketil. Sami and indigenous law;challenges and opportunities. Møte med delegasjon av FN-ambassadører 2019-05-11 - 2019-05-11 2019.
 • Eriksen, Gunnar Ketil. Sammenhengen mellom studieledelse og studiekvalitet. Læringsfestivalen 2019, NTNU Trondheim 2019-05-06 - 2019-05-07 2019.
 • Eriksen, Gunnar Ketil. Bokrecension. Christina Allard: Renskötselsrätt i nordisk belysning. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift 2019 (2/160). ISSN 0105-1121.s 70 - 73.
 • Eriksen, Gunnar Ketil. «Torsken og den alter ego skreiens betydning for livsberging, bosetting og økonomi i et historisk og rettshistorisk perspektiv».. Havets hemmeligheter 2019-02-28 - 2019-02-28 2019.
 • Eriksen, Gunnar Ketil. Hva skjer med Magnus Lagabøtes Landslov?. 2018.
 • Eriksen, Gunnar Ketil. Frihevd, hjemfallsrett, mothevd, multebærland, negativ servitutt, tinglig rett, tålt bruk. Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2018.
 • Eriksen, Gunnar Ketil. Tanaloven. Gyldendal Rettsdata 2018.
 • Eriksen, Gunnar Ketil. Kredittkortfylla - Hvordan overleve dagen derpå?. Alumnikonferansen 2018-10-26 - 2018-10-26 2018.
 • Eriksen, Gunnar Ketil. Rettshistorisk byvandring. Forskningsdagene 2018 2018-09-29 - 2018-09-29 2018.
 • Eriksen, Gunnar Ketil. Offentlige tillatelser til høsting eller utnyttelse av naturressurser som formuesgode. Rettslige utfordringer innen sjømatnæringen 2018-10-03 - 2018-10-03 2018.
 • Frostad, Magne; Eriksen, Gunnar Ketil. Rettshistorisk byvandring. UiT 50 års markering, samarbeid med Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, HSL/UiT 2018-09-29 - 2018-09-29 2018.
 • Haugli, Trude; Jakobsen, Ingvild Ulrikke; Eriksen, Gunnar Ketil. Forord. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2313-8.s 5 - 8.
 • Eriksen, Gunnar Ketil. Den historiske skolens betydning for utviklingen av de moderne reglene om alders tids bruk. Norsk rettshistorikermøte 2018 2018-05-03 - 2018-05-04 2018.
 • Eriksen, Gunnar Ketil. Kommentarer til godtroloven. Gyldendal Rettsdata 2017.
 • Eriksen, Gunnar Ketil. Kommentarer til servituttloven. Gyldendal Rettsdata 2017.
 • Eriksen, Gunnar Ketil. Kommentarer til lov om registrering av elektriske kraftledninger. Gyldendal Rettsdata 2017.
 • Eriksen, Gunnar Ketil. Kommentarer til Løsningsrettloven. Gyldendal Rettsdata 2017.
 • Eriksen, Gunnar Ketil. Kommentarer til hevdsloven. Gyldendal Rettsdata 2017.
 • Eriksen, Gunnar Ketil. Kommentarer til markaloven. Gyldendal Rettsdata 2016.
 • Eriksen, Gunnar Ketil. Den digitale ytringsfrihetens grenser. Lørdagsuniversitetet 2016-12-10 - 2016-12-10 2016.
 • Eriksen, Gunnar Ketil. Den digitale ytringsfrihetens grenser. 2016.
 • Slottemo, Hilde Gunn; Sandvik, Hilde; Smith-Solbakken, Marie; Bull, Ida; Halvorsen, Marit; Opsahl, Erik; Nedrelid, Gudlaug; Solli, Arne; Zilmer, Kristel; Knirk, James E; Haugen, Odd Einar; Spørck, Bjørg Dale; Eriksen, Gunnar Ketil. Uinformert omorganisering av Arkivverket. (data) Morgenbladet 2015. ISSN 0805-3847.
 • Eriksen, Gunnar Ketil. Retten til fiske i en Nord-norsk kontekst. Outreach-seminar om Tveteråsutvalgets innstilling 2015-04-28 - 2015-04-28 2015.
 • Eriksen, Gunnar Ketil. Anmeldelse av Susann Funderud Skogvang: Retten til fiske i fjorder og kystnære farvann. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2014. ISSN 0040-7143.s 297 - 300.
 • Eriksen, Gunnar Ketil. Den halte reinen. Ottar 2014 (2). ISSN 0030-6703.s 26 - 31.
 • Eriksen, Gunnar Ketil. Per Andersen, Kirsi Salonen, Helle Møller Sigh and Helle Vogt (eds.). Law and disputing in the Middle Ages. DJØF Publishing. Copenhagen 2013. 299 pages. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2014; Volum 127. ISSN 0040-7143.s 90 - 95.
 • Eriksen, Gunnar Ketil. Anmeldelse av Helge Kongsrud, Det norske kanslerembetet. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2012. ISSN 0040-7143.s 719 - 722.
 • Eriksen, Gunnar Ketil. Flytting av Tanalovens rettighetsbestemmelse til finnmarksloven – en uproblematisk formalitet?. Sagat 2012.
 • Eriksen, Gunnar Ketil. Anmeldelse av Kirsti Strøm Bull: Kystfisket i Finnmark - en rettshistorie. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2012 (4). ISSN 0040-7143.s 542 - 546.
 • Eriksen, Gunnar Ketil. Fire tingsrettslige spørsmål i Finnmark. Fefo sitt fagseminar i Tromsø 13.12.2011 2011-12-13 - 2011-12-13 2011.
 • Eriksen, Gunnar Ketil. Bokanmeldelse av Endre Stavang: Opphør av servitutter. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2011 (5). ISSN 0040-7143.s 694 - 698.
 • Eriksen, Gunnar Ketil. På bærtur med "Nordlys". Debattinnlegg 2011-05-07 - 2011.
 • Eriksen, Gunnar Ketil. Reindriftsretten – hva er det, og hvilken betydning har den for grunneier?. Seminar for ansatte i Statskog 2010-11-15 - 2010-11-16 2010.
 • Eriksen, Gunnar Ketil. Hevd og alders tids bruk. Møte i Finnmarkskommisjonen 2010-02-04 - 2010.
 • Eriksen, gunnar ketil. Tromsdalstinden og OL - miljøforvaltning i praksis?. Kreativ Uke (fulltekst) 2004-04-20 - 2004.
 • Eriksen, gunnar ketil. Bokanmeldelse av "Reindriften i Finnmark. Rettshistorie 1852-1960". Lov og Rett 2002 (7). ISSN 0024-6980.s 457 - 462.
 • Eriksen, gunnar ketil. Høyesteretts dom i Svartskogsaken. Ukjent (fulltekst) 2001-01-01 - 2000.
 • Eriksen, gunnar ketil. Bokanmeldelse av "Becoming visible: Indigenous Politics and Self-Government". Kritisk juss 1996 (2). ISSN 0804-7375.s 134 - 140.
 • Eriksen, gunnar ketil. Studieforbedrende tiltak ved Institutt for rettsvitenskap. universitetspedagogisk seminar 1994-01-01 - 1993.
 • Se alle arbeider i CRIStin →

  Publikasjoner utenom Cristin

  • Alders tids bruk, Institutt for rettsvitenskaps skriftserie nr. 8 /1990, 111 sider.
  • Alders tids bruk, monografi, 142 sider. (Oslo 1993).
  • Innføring av problembasert læring på jusstudiet, i UNIPED nr. 1/94 s. 3-13.
  • Studieforbedrende tiltak ved Institutt for rettsvitenskap, eksamensarbeid fra universitetspedagogisk seminar, 30 sider. (Tromsø 1994).
  • Norsk tingsrett i Sapmi - en uting? Kritisk søkelys på rettskildebruken i NOU 1993:34, Retfærd 69 s. 66-86.
  • Bokanmeldelse av "Becoming visible: Indigenous Politics and Self-Government", i hefte for kritisk juss 2/96, s. 134-140.
  • Retten til å plukke moltebær i Nord-Norge. To artikler: Strl § 400 - verd å fjerne? og Retten til å plukke moltene på Loppa øy. Institutt for rettsvitenskaps skriftserie nr. 32/1996 (55 s.).
  • Strl § 400 - verd å fjerne? Jus`T nr. 2/96.
  • Kollektive bruksrettigheter i grenselandet mellom den subjektive og den objektive rett. Om avgrensningen av den bruksberettigete krets, særlig etter hevdsl. § 8,2, i Fra institutt til fakultet. Jubileumsskrift i anledning av at IRV ved Universitetet i Tromsø feirer 10 år og er blitt til Det juridiske fakultet, Jens Edvin A. Skoghøy (red.), s. 149-166. (Tromsø 1997).
  • Hvordan dra størst mulig nytte av dommer - (som juridisk student.), i "Domssamling i forvaltningsrett" og "Domssamling i arbeidsrett", utgitt av Bernhard Halvorsen jr. (Tromsø 1997).
  • Lappekodisillens rettskildemessige status i dag - særlig relatert til forholdene i Norge og i Finnmark, Diedut nr 3/ 1998, s. 129-144.
  • Medforfatter på høringsuttalelse fra Universitetet i Tromsø om NOU 1997:4 - Naturgrunnlaget for samisk kultur.Vedtatt av universitetsstyret 18. mars 1999.
  • Fem artikler i samerett. Gunnar Eriksen, Jens Edvin A. Skoghøy og Ande Somby. Det juridiske fakultets skriftserie nr. 39/2001.
  • Høyesteretts dom i Svartskogsaken, PowerPoint-presentasjon, 52 slides med tekstnoter. (Tromsø 2001).
  • Bortfall av hevdet rettsvern ved passivitet, Lov og Rett nr. 3/2002, s. 164-175.
  • Bokanmeldelse av "Reindriften i Finnmark. Rettshistorie 1852-1960", av Kirsti Strøm Bull, Nils Oskal og Mikkel Nils Sara, i Lov og Rett nr. 7/ 2002, s. 457-462.
  • Tilvenningen til det samiske i norsk høyesterettspraksis. Om møtet mellom en muntlig og en tekstbasert rettskultur. Kart og Plan nr. 4/2002, s. 230-247.
  • Fremveksten av kravet om god tro ved hevd og alders tids bruk i norsk rett. Tidsskrift for Retsvitenskap nr. 1/2003, s. 79-128.
  • Tromsdalstinden og OL - miljøforvaltning i praksis? Foredrag på "Kreativ Uke" ved UiT tirsdag 20. april 2004, 6 s.
  • Kravet i hevdsloven § 8 første ledd om "fast tilstelling" som vilkår for brukshevd,i Per Christiansen (red) "Fra Driftssentralen til Teorifagbygget. Jubileumsskrift i anledning av at det er 20 år siden utdanning av jurister startet ved Universitetet i Tromsø og at fakultetet i 2004 flyttet inn i nye lokaler", Det juridiske fakultets skriftserie, nr 61, Tromsø 2004, s. 65-76.
  • Samiske sedvaner og bruk av naturressurser før og etter Selbu- og Svartskogdommene fra 2001. Kritisk Juss 2004 (30) nr. 3 s. 289-304.
  • Om rettsvernshevd, Jus't nr. 1/2006, 16 sider.
  • Quod non est in actis non est in mundo, in Dag Michalsen (ed.) "Reading past Legal texts". Unipax Oslo 2006, pp. 56-73.
  • Kastet, mistet glemt eller bortkommet? Selvvalgt emne til prøveforelesning for dr. juris-graden. Jussens Venner hefte 2/2008 s. 136-154.
  • Alders tids bruk. Monografi 379 s. Fagbokforlaget 2008.
  • Nyere utviklingslinjer om retten til undergrunnen. Jussens Venner hefte 5/2008 s. 344-356.
  • Omsettelighet som vilkår for gyldig pant, i Jon Petter Rui (red.) "Rettshjelp fra kyst til vidde". Festskrift til Jusshjelpa i Nord-Norge 20 år. Gyldendal Akademisk 2009 s. 115-128.
  • Ansvar for feil og misbruk ved nettbankbasert betalingsoverføring, upublisert kronikk 2009.
  • Mothevd og frihevd. Jussens Venner hefte 3/2010 s. 204-217.
  • Foreldelse, hevd og alders tids bruk, i Kirsti Strøm Bull (red.) "Natur, rett, historie". Akademisk publisering 2010 s. 53-78.
  • På bærtur med "Nordlys", debattinnlegg i avisa "Nordlys" 7.5.2011
  • Fire tingsrettslige spørsmål i Finnmark, foredrag på Fefo sitt fagseminar i Tromsø 13.12.2011
  • Bokanmeldelse av Endre Stavang: "Opphør av servitutter", i TfR 5/2011 s. 694-698
  • Okkupasjon, kap. 11 i "Juss i nord: Hav, fisk og urfolk", s. 224-250. Gyldendal 2012.
  • Bokanmeldelse av Kirsti Strøm Bull: "Kystfisket i Finnmark - en rettshistorie", i TfR 4/2012 s. 542-546.
  • Flytting av Tanalovens rettighetsbestemmelse til finnmarksloven – en uproblematisk formalitet? Debattinnlegg i avisa "Sagat", 16. november 2012.
  • Foreldelse, hevd og alders tids bruk i Norge og Danmark-Norge fra middelalderen til naturretten, i TfR 5/2012 s. 675-713.
  • Bokanmeldelse av Helge Kongsrud: Det norske kanslerembetet, i TfR 5/2012 s. 719-722.
  • Bokanmeldelse av Per Andersen, Kirsi Salonen, Helle Møller Sigh and Helle Vogt (eds.). Law and disputing in the Middle Ages. DJØF Publishing. Copenhagen 2013, i TfR 1/2014 s. 90-95.
  • "Den halte reinen", i Ottar 2/14 Rett og rettshistorie(r) fra Nord-Norge og havet utenfor, s. 26-31.
  • Bokanmeldelse av Susann Funderud Skogvang: Retten til fiske i fjorder og kystnære farvann. TfR 2/2014  s. 297-300.
  • Byggverk på fremmed grunn. Jussens venner 4/2014, s. 222-233.
  • Kommentarer til markaloven. Gyldendal Rettsdata 2016.
  • Kommentarer/oppdatering av hevdsloven. Gyldendal Rettsdata 2017.
  • Kommentarer til løsningsrettsloven. Gyldendal Rettsdata 2017.
  • Kommentarer til lov om registrering av elektriske kraftledninger. Gyldendal Rettsdata 2017.
  • Kommentarer til servituttloven. Gyldendal Rettsdata 2017.
  • Kommentarer til godtroloven. Gyldendal Rettsdata 2017.
  • Lokal sedvanerett eller alders tids bruk? Trude Haugli, Gunnar Eriksen og Ingvild Ulrikke Jakobsen, Rettsvitenskap under nordlys og midnattssol, Bergen 2017, s. 105-122.
  • Kommentarer til Tanaloven. Gyldendal Rettsdata 2018.
  • Frihevd, hjemfallsrett, mothevd, multebærland, negativ servitutt, tinglig rett, tålt bruk. Store Norske Leksikon, 2018.

  • Bokanmeldelse av Christina Allard: Renskötselsrätt i nordisk belysning. Retfærd 2/160 2019 s. 70-73.

  • Kommentarer til lov om landslott, Gyldendal Rettsdata 2019.
  • Kommentarer til lov om fredning og fangst av isbjørn, Gyldendal Rettsdata 2019
  • Juss & Jåss, podcast i samarbeid med Marius Storvik, ep. 1, 2, 3 og 4. Soundcloud/Spotify 2019.
  • Et kritisk blikk på reglene om rettsvernshevd, i "Dette brenner jeg for", i festskrift til Hege Brækhus 70 år, Bergen 2020, s. 85-97.
  • Sjøgrunnspresumsjonen. Store Norske Leksikon 2020.
  • Juss & Jåss, podcast i samarbeid med Marius Storvik, ep. 5, 6, 7 , 8 , 9 , 10, 11 og 12. Soundcloud/Spotify 2020.
  • Det bør stilles krav til moltebærland, Bladet Vesterålen 14. august 2020.
  • Kommentarer til laks- og innlandsfiskeloven, Gyldendal Rettsdata 2020.
  • Rettsvernshevd, Store Norske Leksikon 2020 
  • Selbu- og svartskogsakene som et rettslig tidevannskille for spørsmålene om samisk naturbruk, i Andresen, Evjen og Ryymin (red.), Samenes historie fra 1751 til 2010 (Oslo 2021), s. 436-442.     
  • Myten om den umatrikulerte grunnen i Finnmark som kongens private krongods, innlegg på seminaret "Utviste staten gratis jord til samene? - Om eiendomshistorien i Sápmi", på Clarion hotel the Edge, 10. juni 2021.   
  • Festnede rettsforhold, Lov om hendelege eigedomshøve. Store Norske Leksikon 2021                     

     TEO-H4 4.525

  Klikk for større kart