Korsnes, Kristine Helen


Prodekan utdanning, Merittert underviser


 • Korsnes, Kristine Helen. En kommentar til lovfestingen av rettsvalgsregler på arverettens område. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-3312-0.s 225 - 243.
 • Korsnes, Kristine Helen. Rettsvalgsspørsmål i et rettsanvendelsesperspektiv. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2313-8.s 197 - 225.
 • Korsnes, kristine helen. Feil fokus- eller fokus på feil? 83 «Bakvendt» undervisning og digitaliserte verktøy som metoder til å fremme skriveferdigheter. (data) (fulltekst) Læring om læring 2017; Volum 1 (1). ISSN 2535-4108.s 83 - 93.
 • Korsnes, Kristine Helen. EU-rettens paradoksale betydning for den internasjonale privatretten. Gyldendal Akademisk 2007 ISBN 978-82-05-37592-5.s 289 - 303.
 • Korsnes, Kristine Helen. Lovvalg i internasjonale kontraktsforhold. Bør partenes lovvalgsadgang omfatte en adgang til å velge transnasjonal rett som den anvendelige lov?. 2004.s 131 - 153.
 • Korsnes, Kristine Helen. The Norwegian Home Care Allowance. Ashgate 2004.s 107 - 133.
 • Korsnes, Kristine Helen. Vurdering til læring ved bruk av praksismappe og praksisseminar som nye vurderingsformer. Læringsfestivalen 2022-05-09 - 2022-05-10 2022.
 • Korsnes, Kristine Helen. Erfaringer og refleksjoner om det å være mentor for kollegaer som deltar på pedagogisk basiskompetanseprogram. Mentormøte i regi av Result ved UiT 2022-01-25 - 2022-01-25 2022.
 • Korsnes, Kristine Helen. Vurdering til læring ved bruk av praksismappe og praksisseminar som nye vurderingsformer. (data) Læring om læring 2022; Volum 8 (1). ISSN 2535-4108.
 • Korsnes, Kristine Helen. Om Høyesteretts rolle som utvikler av norsk internasjonal privatrett. Symposium i Uppsala for forskere i formuesrett 2022-05-03 - 2022-05-06 2022.
 • Korsnes, Kristine Helen. Utdanningsdekanene. Dette mener de om jusstudiet og nye aktører.. 2021.
 • Korsnes, Kristine Helen. How can we support first-year students in learning how to write academically?Experiences from the Faculty of Law at UiT. European First Year Experience Conference 2021 2021-06-07 - 2021-06-09 2021.
 • Korsnes, Kristine Helen. Pedagogisk lederskap og kollegialt lærersamarbeid. Pedagogisk mappekurs på fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi 2021-10-04 - 2021-10-04 2021.
 • Korsnes, Kristine Helen. Hvordan systematisk følge opp evalueringsdata? Eksempler fra Det juridiske fakultet.. Kompetanseutviklingsprogram for studieprogramledere 2021-11-04 - 2021-11-04 2021.
 • Korsnes, Kristine Helen. Utdanning av fremtidens jurist. Utdanning av fremtidens jurist, del av Fyrtårnprsjektet Læring og kunnskap for fremtidens jurist 2021-11-03 - 2021-11-03 2021.
 • Korsnes, Kristine Helen. Hvordan tar vi imot og følger opp nye studenter?. Presentasjon for Campus Harstad 2020-02-03 - 2020-02-03 2020.
 • Korsnes, Kristine Helen; Finstad, Bjørn-Petter; Fossland, Trine. Timeregnskapet og studentaktive læringsformer – i spennet mellom forventning, ledelse og samarbeidskultur. Rapport fra arbeidsgruppe for gjennomgang av registrering og fordeling av undervisning med studentaktive læringsformer, nedsatt av Strategisk utdanningsutvalg høsten 2019, avgitt desember 2020. 2020.
 • Korsnes, Kristine Helen. Hvordan kan vi ruste studentene våre til å møte samfunnets og arbeidslivets behov i fremtiden?. Læringsfestivalen 2020-05-04 - 2020-05-05 2020.
 • Korsnes, Kristine Helen; Rui, Jorun I; Vangen, Marie. Høringsuttalelse – forslag til midlertidig lov om endringer i rettens sammensetning mv. for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19. 2020.
 • Korsnes, Kristine Helen. Lunsjseminar #13: Paneldebatt - Hva skal vi med høst 2020?. Nettseminar med paneldebatt 2020-04-29 - 2020-04-29 2020.
 • Korsnes, Kristine Helen. Juridisk undervisning i Koronatiden: Erfaringer og veien videre. Nettseminar (data) 2020-04-24 - 2020-04-24 2020.
 • Korsnes, Kristine Helen. Hvordan skal man lære studentene å lære – hjemmefra?. (data) 2020.
 • Korsnes, Kristine Helen. En kommentar til forslag om rettsvalgsregler på arverettens område. Forskermaraton for Hege Brækhus 2019-04-05 - 2019-04-05 2019.
 • Nylund, Anna; Korsnes, Kristine Helen. Høringsuttalelse til utkast til Haag konferansens Judgments Convention. 2019.
 • Korsnes, Kristine Helen. Pedagogisk oppfølgingsprogram for nyansatte +. Symposium for Kristin Solberg 2019-08-30 - 2019-08-30 2019.
 • Korsnes, Kristine Helen. «Innholdet i en pedagogisk mappe - Hva må være på plass etter retningslinjene?», og «Pedagogiske utviklingsarbeider - hva og hvordan?». Opprykkseminar på Førstelektorprogrammet 2019-09-25 - 2019-09-25 2019.
 • Korsnes, Kristine Helen. Læring og kunnskap for fremtidens jurist. Fyrtårnprosjekt ved Det juridiske fakultet, UiT Norges arktiske universitet.. Fagdag JSU 2019-09-29 - 2019-09-29 2019.
 • Korsnes, Kristine Helen; Nylund, Anna. "Ny" praksisordning - pilot 2019. Pedagogisk forum 2019-10-09 - 2019-10-09 2019.
 • Korsnes, Kristine Helen; Frostad, Magne. Bidrar utvikling og bruk av digitale læringsrom i Canvas til en forbedring av jusstudenters læringsutbytte?. Læring om læring 2018; Volum 2 (1). ISSN 2535-4108.
 • Korsnes, Kristine Helen. Pedagogiske muligheter ved bruk av IKT i undervisning -Erfaringer fra utnyttelse av digitale muligheter på masterstudiet i rettsvitenskap. Helsefaglig pedagogisk seminar 2018-03-22 - 2018-03-22 2018.
 • Korsnes, Kristine Helen; Frostad, Magne. Bidrar utvikling og bruk av digitale læringsrom i Canvas til en forbedring av jusstudenters læringsutbytte?. Læringsfestivalen (data) (fulltekst) 2018-05-03 - 2018-05-04 2018.
 • Frostad, Magne; Korsnes, Kristine Helen. Læring og Canvas: Bidrar utvikling og bruk av digitale læringsrom i Canvas til en forbedring av jusstudenters læringsutbytte?. Fyrtårnskonferansen 2018 2018-05-14 - 2018-05-14 2018.
 • Korsnes, Kristine Helen. Å være jusstudent i Tromsø. Med fokus på fyrtårnsprosjektet og videreføringen av det. Innlegg JSU fagråd Tromsø.. JSU fagdag i Tromsø 2018-02-18 - 2018-02-18 2018.
 • Korsnes, Kristine Helen. Begynnerkollokvieordningen ved det juridiske fakultet, UiT. Hvordan tilrettelegge for gode mentorordninger? Kompetansedeling for studenters suksess i høyere utdanning 2018-10-03 - 2018-10-04 2018.
 • Korsnes, Kristine Helen; Frostad, Magne. Hvordan kan vi bruke Canvas i undervisningen?. Pedagogisk forum 2018-05-30 - 2018-05-30 2018.
 • Korsnes, Kristine Helen. Semesteroppgaven. Pedagogisk forum 2017-11-27 - 2017-11-27 2017.
 • Korsnes, kristine helen. Feil fokus- eller fokus på feil? «Bakvendt» undervisning og digitaliserte verktøy som metoder til å fremme skriveferdigheter. Læringsfestivalen 2017-05-08 - 2017-05-09 2017.
 • Korsnes, Kristine Helen. Muntlige presentasjoner i undervisningen. Pedagogisk forum 2017-10-20 - 2017-10-20 2017.
 • Korsnes, Kristine Helen; Bendiksen, Lena R. Lauritsen; Dahle, kjersti. Kompetanse og læringsutbytte. Fyrtårnsprosjektet ved det juridiske fakultet.. Fyrtårnkonferansen ved UiT 2017 2017-05-12 - 2017-05-12 2017.
 • Korsnes, Kristine Helen. Muntlig eksamen. Pedagogisk forum 2017-04-28 - 2017-04-28 2017.
 • Korsnes, Kristine Helen. Skriving på studiet. Pedagogisk forum 2016-04-26 - 2016-04-26 2016.
 • Korsnes, Kristine Helen. Fyrtårnsprosjektet Kompetanse og læringsutbytte, Det juridiske fakultet - Hvilke tiltak er igangsatt og planlagt på første avdeling?. Pedagogisk forum 2015-10-15 - 2015-10-15 2015.
 • Korsnes, kristine helen; Michalsen, Dag; Svensson, Eva-Maria. Innledning til Kompendium i rettsfilosofi. 2013.
 • Korsnes, Kristine Helen. Menneskerettigheter som ramme for internasjonal privatrett?. Seminar om menneskerettighetsspørsmål med Stortingets menneskerettighetsutvalg 2010-06-08 - 2010-06-08 2010.
 • Korsnes, Kristine Helen. Internasjonalt preseptoriske regler i internasjonale kommersielle kontrakter. - Kan og bør lojalitetsprinsippet anses som en internasjonalt preseptorisk regel?. Seminar om loyalitetspligt i (en Restatement af) nordisk kontraktret 2010-05-19 - 2010-05-19 2010.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  Internasjonal privatrett, juridisk metode, familierett og kontraktsrett.

  Undervisning

  Undervisning

  Internasjonal privatrett, juridisk metode, familierett, avtalerett.

  Undervisningserfaring også fra bla arverett, barnerett, statisk tingsrett/ressursforvaltningsrett, Praktisk juridisk kurs, div. skrive- og eksamenskurs.

  Sensor

  Ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø, ved Universitetet i Agder og ved Høgskolen i Lillehammer og BI.

  Vil du vite mer om min undervisning? Se min digitale pedagogiske mappe.

  Her finner du også lenke til nettsted med link til mappen jeg ble merittert på grunnlag av.


  Medlem i forskningsgruppe  TEO-H4 4.522

  Klikk for større kart