Informasjon til mastergradsstudenter ved Institutt for språk og kultur

Informasjon til mastergradsstudenter ved Institutt for språk og kultur

Velkommen som mastergradsstudent ved Institutt for språk og kultur! På denne siden finner du informasjon som er viktig og nyttig i din studiehverdag.

Vi anbefaler at du gjør deg kjent med informasjonen du finner her. Dersom du har spørsmål, er du velkommen til å kontakte studiekonsulenten for ditt fag.

 

 


 


Her kan du lese mer om følgende tema:

 
 
 
 
 
 

 Mastergradskontrakten

Kontrakten er svært viktig - den dokumenterer dine rettigheter og forpliktelser knyttet til arbeidet med mastergradsoppgaven.
 

Studenter på mastergradsprogrammene i litteratur, språk, Medie- og dokumentasjonsvitenskap og kunsthistorie finner kontrakten her. Når kontrakten er ferdig utfylt og signert, skal den leveres til studiekonsulenten for det aktuelle faget.


Studenter på lektorutdanningen i språk og samfunnsfag finner kontrakten her. Når kontrakten er ferdig utfylt og signert, skal den leveres til studiekonsulenten for mastergradsfaget, som vil videreformidle den til koordinator for lektorutdanninga, Trine Lise Larsen.

  

Lesesalsplasser

Som mastergradsstudent har du anledning til å benytte deg av lesesalsplass på Campus.
Instituttet du studerer ved disponerer lesesalsplasser følgende steder:
 

 

  • Teorifagbygget, hus 4, plan 3 (rom 4.371A og rom 4.371B)

                    Lesesalsansvarlig: Andreia dos Santos Figueiredo (e-post: asa133@post.uit.no )

  • Teorifagbygget, hus 5, plan 2 (rom 5.210, 5.214, 5.218, 5.220, 5.222, 5.223, 5.224, 5.225, 5.226 og 5.233)

                    Lesesalsansvarlig: Trine Oppdahl Pedersen (e-post: tpe073@post.uit.no )


Det skal være en tillitsvalgt student på hver lesesal som har oversikt over ledige lesesalsplasser. Når du har fått lesesalsplass må du betale et depositum til bokhandelen Akademika. Så tar du med kvitteringen på at du har betalt til Studentekspedisjonen i 1. etasje på UB og får utlevert nøkkel der.

Selv om du ikke har plass på en av lese­salene, vil du likevel kunne få nøkkel slik at du kan bruke eventuelle ledige lesesalsplasser.

 

IT-utstyr og kopiering

 

Mastergradsstudentene har egne kopi­maskiner utenfor lesesalene. Fra 20. september 2016 ble det innført en begrensning på antallet gratis kopieringer. Hver student for tildelt en kvote på 100,- kr per semester for kopiering. Hvis du har behov for å kopiere mer enn dette, må du selv betale. Du finner mer informasjon om ordningen her

 

Studiereiser

Fakultetet har avsatt midler til dekning av reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med arbeidet med mastergradsoppgaven (f.eks. innsamling av data og deltakelse på konferanser). Søknadsskjema finner du her. I søknaden skal det settes opp nøyaktig kostnads­overslag. Utgiftene dekkes etter faste satser. Skriftlig begrunnelse fra veileder om at reisen er nødvendig for gjennomføring av mastergradsoppgaven, skal legges ved søknaden.

 

Spesialemner

Det er mulig for mastergradsstudenter å ta et spesialemne i språkvitenskap og/eller litteraturvitenskap innenfor studieretningsfaget. Merk: Det tilbys ikke spesialemne innenfor engelsk litteraturvitenskap. Et spesialemne er et emne hvor en selv kan velge tema og pensum i samråd med en faglig veileder.

Spesialemnet kan legges opp i tilknytning til mastergradsoppgaven, eller en kan følge undervisningen i et emne som blir tilbudt på mastergradsnivå eller andre aktuelle undervisningstilbud. Faglærer skal godkjenne pensum for spesialemnet.

Studenter som vil melde seg opp til et spesialemne, må ta kontakt med studiekonsulenten for faget i god tid før semesterregistreringsfristen (1. september i høstsemesteret og 1. februar i vårsemesteret), for å få lagt inn dette emnet i sin studieplan.

 

Innlevering og trykking av mastergradsoppgaven

Mastergradsoppgaven skal leveres som PDF-fil via nettstedet Munin.

Fristene for innlevering av mastergradsoppgaven er 15. mai i vårsemesteret og 1. november i høstsemesteret.

Fristen utløper ved midnatt innleveringsdagen, men arbeidstiden for støttepersonell slutter kl. 15 og fakultetet kan etter dette ikke bidra med hjelp ved problemer.

Mal til forside finner du her.

Du finner utfyllende informasjon om innlevering av mastergradsoppgaven her. Vi anbefaler at du gjør deg kjent med denne informasjonen i god tid før du skal levere oppgaven din.

Avdeling for IT har laget en informasjonsside for oppgaveskriving og formatering av lange Word-dokumenter. UiT tilbyr også kurs i formatering i Word samt kurs i annen nyttig programvare som Endnote. Informasjon om dette finner du på IT-avdelingen eller Universitetsbibliotekets sine hjemmesider. Du kan også finne informasjon om relevante kurs for masterstudenter i høyremargen på denne siden.

Hvis du ønsker å se på tidligere innleverte masteroppgaver kan du finne de i Munin.

Har du spørsmål om levering eller trykking, kan du kontakte din studiekonsulent eller Munin.


Viktige kontaktpersoner


 

Fagkontakter:

Engelsk språk: Ellen Mentzoni

Engelsk litteratur: Cassandra Falke

Nordisk: Henrik Johnsson

Spansk: Antonio Fábregas

Russisk: Svetlana Sokolova

Samisk: Lill-Tove Fredriksen

Kvensk og finsk: Leena Niirarnen

Kunsthistorie: Hege Olaussen

Medie- og dokumentasjonsvitenskap: Holger Pötzsch

 

 

Studiekonsulenter:

Trine Lise Larsen: koordinator for lektorutdanningen trinn 8-13

Line Nilsen Sandanger: studiekonsulent for nordisk

Kari Torill Guldahl: studiekonsulent for finsk og kvensk, kunsthistorie og medie- og dokumentasjonsvitenskap

Kari Mathisen: studiekonsulent for engelsk litteratur og tysk i lektorutdanningen

Lovisa Bergmann: studiekonsulent for spansk, teoretisk lingvistikk og språktilegnelse

Astrid Mellem Johnsen (Kristian Osnes Aambø permisjon høst 2020): studiekonsulent for russisk, russlandsstudier, samisk


 

Kurs for studenter: Universitetsbiblioteket tilbyr flere kurs i Endnote hvert semester, både for nybegynnere og viderekommende, og både for PC- og Macbrukere.
Ta kontroll over kildene dine og meld deg på!
Se her for kurs som tilbys.

 

 

 

 Ansvarlig for siden: Line Nilsen Sandanger
opprettet: 29.02.2020 09:02