#
#
Institutt for språk og kultur lovisa.bergmann@uit.no +4777660291 Tromsø SVHUM A 1027

Lovisa Bergmann


Studiekonsulent for MA English Acquisition and Multilingualism, MA Theoretical Linguistics, og norsk for internasjonale studenter

Stillingsbeskrivelse

Studiekonsulent for følgende studieprogram:

 • Master in English Acquisition and Multilingualism
 • Master in Theoretical Linguistics

 Administrerer Norsk som andrespråk (norskkurs og Norsk trinn 3).

Kontaktperson for utveksling (utreisende og innreisende studenter) ved Institutt for språk og kultur, samt for utveksling for lektorstudenter med fag 1 ved samme institutt.

Ansvarsområder:

 • eksamensarbeid
 • undervisningsplanlegging
 • studieveiledning/studieinformasjon
 • kvalitetssikring/redigering av emne- og studieprogrambeskrivelser
 • generell saksbehandling, f.eks. ved innpassing av ekstern utdanning, begrunnelse og klage o.l.
 • administrasjon av norskkurs for studenter og ansatte
 • utveksling
 • studiesosiale aktiviteter og studentassistenter

 • Bergmann, Lovisa. The Depictions of Norwegians in the Newspaper Deutsche Polarzeitung, the later Polar-Kurier (1941-1945). Historisk Tidsskrift (Norge) 2022; Volum 101 (1). ISSN 0018-263X.s 36 - 50.s doi: 10.18261/HT.101.1.10.
 • Bergmann, Lovisa. Fremstillingen av nordmenn i okkupasjonsavisa Deutsche Polarzeitung, senere Polar-Kurier (1941-1945). Historisk Tidsskrift (Norge) 2022; Volum 101 (1). ISSN 0018-263X.s 36 - 50.s doi: 10.18261/ht.101.1.4.
 • Bergmann, Lovisa. Tyske fremstillinger av nordmenn i avisa Deutsche Polarzeitung i Tromsø 1941–1945. Populærvitenskapelig foredrag i tilknytning til utstillingen "Propaganda" 2019-10-02 - 2019-10-02 2019.
 • Se alle arbeider i CRIStin →  CV

  Mastergrad i historie ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, våren 2019. Tittel på mastergradsavhandling: Okkupant om okkupert. Fremstillingen av nordmenn i Deutsche Polarzeitung og Polar-Kurier (1941-1945).

  Praktisk-pedagogisk utdanning (historie, tysk og geografi) ved Nord Universitet, våren 2018.

  Bachelorgrad i historie ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, våren 2015.


  SVHUM A 1027

  Klikk for større kart