Personkort bilde
Foto: Torje Jenssen

Aambø, Kristian Osnes

Permisjon fra UiT høsten 2020 Institutt for språk og kultur
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

i permisjon fra stilling som studiekonsulent for Russisk, samisk og norsk for internasjonale studenter.
 
ARBEIDSOPPGAVER SOM STUDIEKONSULENT
  • Veilede og informere studiesøkere og studenter
  • Masteropptak og opptak til Norsk trinn 3
  • administrasjon av norskkurs for studenter og ansatte
  • Oppdatere og kvalitetssikre emner, studieprogram og studieinformasjon på nett
  • Planlegge, koordinere og administrere undervisning og eksamen
  • Følge opp studentene, bl.a. utdanningsplaner, kontrakter etc.
  • Generell saksbehandling, f.eks. ved innpassing av ekstern utdanning o.l.
  • Timeplanlegging HSL-fakultetet

[Loading...]