Oppgaveskriving og lange dokumenter

Word er et kraftig verktøy for tekstbehandling, og utfører operasjoner som tidligere var forbeholdt publiseringsverktøy. Videosekvensene viser hvordan en hovedoppgave kan ferdigstilles.


Innhold:


#1: Word kurs
#2: Word - Grunnleggende oppgaver
#3: Word - Bruke UiT maler

Last ned UiTs Word maler til private maskiner eller få tak i dem direkte fra Word på UiT maskiner. Les brukerstøttesiden for en veiledning om hvordan du går frem.
#4: Word - Navigasjonsrute

Word kan vise teksten på skjermen på forskjellige måter. Det er fornuftig å jobbe i visningen Utskriftsoppsett. I tillegg bør du vise navigasjonruta til venstre for teksten. Det gjør du ved å velge kategorien Visning + hake av for Navigasjonsrute i gruppa Vis.

 

navigasjonsruta word 2016

 

Interaktiv video om navigasjonsruten

Hovedpunkter

 1. For å slå på Navigasjonsruta, åpne Visningsfanen og marker boksen ved siden av Navigasjonsruta. 
 2. I Navigasjonsruta kan du hoppe fra overskrift til overskrift til overskrift ve ved å klikke på tittelen.
 3. Du kan endre rekkefølge på kapitler (drag and drop) og numerering blir automatisk oppdatert.
 4. Navigasjonsruta inneholder et søkeboks med avansert funksjoner. Klikk på den lille trekanten.

Video om navigasjonsruten

Word 2010/2013 - Windows

Word 2011 - Mac

Word 2016 - Mac
#5: Word - Overskrifter

Det viktigste du kan lære deg i Word er hvordan å benytte stiler, særlig for å formatere overskrifter. Ved å bruke stiler slipper du manuelle endringer til formattering, og du kan ta i bruk mange automatiske funksjoner, for eksempel å lage innholdsfortegnelse. 

 

overskrifter word 2016

 

Interaktiv video om overskrifter

Hovedpunkter

 1. For å kunne jobbe effektivt i Word må du bruker Stiler til overskrifter, mm.
 2. Innhold i navigasjonsruta er basert på stiler.
 3. Øv på å legge til nummererte og unummererte overskriftsstiler.
#6: Word - Nummerere overskrifter

Word kan automatisk nummerere overskriftene dine i flere nivåer dersom du har brukt de innebygde overskriftsstilene i Word (Overskrift 1, Overskrift 2 og så videre). For eksempel kan du nummerere overskrifter slik at overskrifter på øverste nivå (Overskrift 1) er nummerert 1, 2, 3, overskrifter på andre nivå (Overskrift 2) er nummerert 1.1, 1.2, 1.3 og så videre.

 

overskrifter word 2016

 

Interaktiv video om nummererte overskrifter

Hovedpunkter

 1. Oppgavemalen for UiT studenter inkluderer stiler for nummererte og unummererte overskrifter.
 2. Du kan legge til nummerering til overskrifter ved å formatter en overskrift med en overskriftsstil, sett markøren i overskriften, klikk på Liste med flere nivåer-knappen. Velg da knappen 1 Heading 1, 1.1 Heading 2...
 3. Du kan fjerne nummerering manuelt fra en overskrift ved å sette markøren i overskriften og klikke på Nummerering-knappen.

Video om nummererte overskrifter

Word 2010/2013- Windows

Word 2011 - Mac

Word 2016 - Mac
#7: Word - Sette inn Innholdsfortegnelse

Om du ønsker at Word automatisk skal generere innholdsfortegnelse må du formatere overskriftene dine ved å bruke overskriftsstiler. Alle avsnitt som er formatert med stilene Overskrift 1, Overskrift 2  til og med Overskrift 9 vil automatisk kunne komme med i innholdsfortegnelsen i dokumentet.

 

innholdsfortegnelse

 

Interaktiv video om innholdsfortegnelse

Hovedpunkter

 1. For å oppdatere en innholdsfortegnelse, sett markøren innenfor innholdsfortegnelsen og klikk Oppdater tabell.
 2. For å legge til en innholdsfortegnelse, åpne Referanser-fanen og klikk på Innholdsfortegnelse.

Video om innholdsfortegnelse

Word 2010/2013 - Windows 

Word 2011 - Mac

Word 2016 - Mac
#8: Word - Navngi tabell og figur med referanseverktøyet

Du kan navngi figurer og tabeller ved hjelp av referanseverktøyet i Word. Tabellen og figurene nummereres da automatisk. I tillegg kan du automatisk generere en oversikt over hvilke sider alle figurer og tabeller i dokumentet ditt befinner seg.

 

bildetekst word 2016

 

Interaktiv video om bildetekst

Hovedpunkt

 1. For å legge til et bildetekst til en figur eller tabell, start med å selekter figuren/tabellen. Åpne Referanser-fanen. Klikk på Sett inn bildetekst. Pass på at valgt etikett er riktig. 

Video om bildetekst

Word 2010/2013 - Windows

Word 2011- Mac

Word 2016 - Mac
#9: Word - Sette inn figurliste og tabelliste

Om du setter inn bildetekster til figurene eller tabellene i dokumentet, kan du be Word om automatisk og opprette en figur- eller tabelliste. Se avsnitt 7 på denne siden om hvordan legge til bildetekst. 

 

bildetekst word 2016

 

Interaktiv video om figurliste og tabelliste

Hovedpunkter

 1. Hvis du har brukt bildetekst til å beskrive figurer og tabeller kan du generere lister over disse for å supplere innholdsfortegnelsen.
 2. For å oppdatere alle lister og figurer/tabller og innholdsfortegnelsen i samme sleng selekter hele dokumentet (CTRL A eller Velg-knappen i Hjem-fanen). Høyreklikk innenfor innholdsfortegnelsen eller en liste over figurer/tabeller. Velg Oppdater felt.
 3. For å lage en ny liste over figurer eller tabller, åpne Referanser-fanen. Velg Sett inn bildetekstliste.

Video om figurliste

Word 2010/2013 - Windows

Word 2011 - Mac

Word 2016 - Mac

Video om tabelliste

Word 2010/2013 - Windows

Word 2011 - Mac

Word 2016 - Mac
#10: Word - Sette inn forside

Word har et galleri med forhåndsutformede forsider. Du kan velge en forside fra galleriet og erstatte eksempelteksten med din egen tekst. Forsider settes alltid inn i begynnelsen av dokumentet, uavhengig av hvor i dokumentet markøren du er plassert. Du kan gjenbruke din egen forside ved å legge den til i galleriet.

 

forside word 2016

 

Interaktiv video om forside

Hovedpunkt

 1. For å legge til en forside åpne Sett inn-fanen. Klikk på Forside og velg ønsket forside.

Video om forside

Word 2010/2013 - Windows

Word 2011 - Mac

Word 2016 - Mac
#11: Word - Sette inn UiT forside

UiT har utviklet forsider med UiT logo. Disse kan du lagre i forsidegalleriet i Word på datamaskinen din for å legge dem til oppgaver, med mer.

 

forside word 2016
 1. Du kan laste ned forsidemaler for studenter fra uit.no/studenter/oppgaveskriving. Filtrer basert på fakultet du studerer ved, språk, og at du vil laste ned forside.
 2. Når du har lastet ned en forside kan du lagre den i Word slik at du kan legge den til andre dokumenter ved en senere anledning. Åpne forsiden i Word. Slett side 2 og 3. Selekter alt innhold (CTRL A). Åpne Sett inn-fanen og velg Forside. Etterpå klikk på Lagre merket område i galleri for forsider. Pass på at forsiden lagres i en fil som heter Building Blocks.

Video om UiT forside

Word 2016 - Windows

Legg merke til at side 2 og 3 må slettes fra den nåværende malen som ligger på Oppgaveskriving. Ellers er stegene det samme som vist i videoen.
#12: Word - Sideskift

Når du vil plassere, for eksempel, en overskrift øverst på en side er det lurt å bruke sideskift. Da vil overskriften alltid havne øverst på en side, uansett om du legger til eller fjerner tekst andre plasser i dokumentet.

sideskift word 2016

Interaktiv video om sideskift

Hovedpunkter

 1. Ikke bruk Enter-tasten til å flytte innhold til starten av neste siden.
 2. I stedet, bruk sideskift. For å legge til sideskift sett markøren foran det du vil flytte til neste side. Åpne Sett inn-fanen. Klikk på Sideskift.
#13: Word - Sidetall

Sidetall kan være så enkelt eller komplisert som du vil. For eksempel, du kan ha romertall på de første sidene av dokumentet ditt og vanlige tall i resten.

sidetall word 2016

 

Interaktiv video om sidetall

Hovedpunkter

 1. For å legge til sidetall, start med å dobbeltklikke nederst på en side for å åpne bunntekst. Dette åpner Utforming-fanen. Klikk Sidetall og velg gjerne plassering i midten nederst på side.
 2. Hvis du vil ha to typer sidenummerering (f.eks romertall og så vanlige tall) må du legge til en inndelingsskift. Klikk på Oppsett-fanen og så på Skift. Klikk da på Neste side under Inndelingsskift. Høyreklikk på sidetallet du vil endre formattet på. Velg Formater sidetall. Velg ønsket type sidetall.
 3. Du kan endre hvilket tall sidenummerering starter på. Høyreklikk på sidetallet og velg Formatter sidetall. Under Sidenummerering, velg Start på og innstill det til ønsket tall (vanligvis 1).

Video om sidetall og inndeling

Word 2010/2013 - Windows

Word 2011 - Mac

Word 2016 - Mac
#14: Word - Lime inn tekst fra andre kilder

Når du kopierer tekst fra andre kilder (f.eks. nettsider) og limer den inn i dokumentet ditt risikerer du å ødelegge fortmatteringen. I stedet bør du bruke en spesiell type lime inn som heter behold bare tekst.

behold kun tekst word 2016

Interaktiv video om behold bare tekst

Hovedpunkter

 1. For å beholde formattering i dokumentet ditt, bruk Behold bare tekst når du limer inn tekst fra andre kilder.
 2. Kopier teksten fra kilden. I Word, under Hjem-fanen, klikk på trekanten ved siden av Lim inn og velg Behold bare tekst.
#15: Word - Hyperlenke

En hyperlenke er klikkbar tekst som åpner en nettside i nettleseren din.

hyperlenke word 2016

Interaktiv video om hyperlenker

Hovedpunkter

 1. Dokumentet ditt blir mye mer lesbar om du skjuler hyperlenker bak forklarende tekst.
 2. Skriv en forklarende tekst (f.eks. UiT hjemmeside). Marker teksten og åpne Sett inn-fanen. Klikk på Hyperkobling. Legg til hyperlenken i Adresse-feltet og klikk OK.
#16: Word - Kryssreferanse

En kryssreferanse er en lenke innenfor samme dokument, for eksempel for å henvise til kapitell 3 for mer informasjon om et tema. Kryssreferanser er klikkbare og kan oppdateres automatisk etter hvert som du endrer f.eks. kapittelnummer eller -tittel.

bildetekst word 2016

Interaktiv video om kryssreferanser

Hovedpunkter

 1. Kryssreferanser er lenker til andre deler av samme dokument. For eksempel "Se Vedlegg A for mer informasjon."
 2. For å lage en kryssreferanse, start ved å åpne Referanser-fanen. Klikk på Kryssreferanse.
#17: Word - Fotnote

Fotnoter er merknader nederst på siden som kan brukes til å skrive tilleggsinformasjon eller legge inn kildereferanser. Sluttnoter har samme funskjon, men samles i slutten av dokumentet.

fotnote word 2016

Interaktiv video om fotnoter

Hovedpunkter

 1. Fotnoter kan brukes til å legge til en forklarende tekst eller kildehenvisning.
 2. Plasser markøren der du vil legge til en fotnote. Åpne Referanser-fanen og klikk på Sett inn fotnote.
#18: Word - Vannrette sider

Som regel er sider i et Word dokument stående. Hvis du vil legge til en stor tabell eller et liggende bilde kan du ha behov for å snu ett eller flere sider til en vannrett orientering.

sideorientering word 2016

Interaktiv video om sideorientering

Hovedpunkter

 1. For å legge til en eller flere vannrette sider midt i et dokument trenges det to inndelingsskift.
 2. Åpne Oppsett-fanen. Klikk på Skift og Neste side. Gjenta.
 3. Sett markøren mellom de to inndelingsksifter. 
 4. Under Oppsett-fanen, velg Retning og så Ligende.
#19: Universell utforming av Word-dokumenter

Tilgjengelighet handler om tekniske grep for å for eksempel gjøre dokumenter lesbar av skjermleser. Universelt utformet i dette tilfellet inkluderer forståelig språk, oversiktlig struktur, med mer. Alle har fordel av at et dokument er universelt utformet.

Denne brukerveiledning handler om å lage gode (les: universelt utformete) Word dokumenter.

Last ned brukerveiledningen: Universell utforming av Word-dokumenter
#20: Universell utforming av PDF-dokumenter

Denne veiledning baserer seg på at du har laget et universelt utformet dokument og vil nå konvertere det til PDF. Dokumentet skal allerede ha forståelig språk og oversiktlig struktur, og så videre. Derfor fokuserer vi nå på de tekniske grepene for å gjøre dokumentet tilgjengelig. Med andre ord: lesbar for skjermleser, med mer.

Utgangspunktet for denne veiledning er at du har brukt Microsoft Word 2013 til å skrive dokumentet ditt og vil distribuere dokumentet som PDF. Denne veiledningen handler om hvordan du eksporterer fra Word til PDF. Deretter brukes Adobe Acrobat XI til å etterarbeide PDF’en slik at den er tilgjengelig. 

Last ned brukerveiledning: Universell utforming av PDF-dokumenter