Offentlig demensomsorg. Likheter og ulikheter i bruk av kommunale helse- og omsorgstjenester i områder med samisk og norsk bosetning

Offentlig demensomsorg. Likheter og ulikheter i bruk av kommunale helse- og omsorgstjenester i områder med samisk og norsk bosetning

Public dementia care in terms of equal services - family, local and multiethnic perspectives.  

English project page

Ingunn Utsi, Nesten integrert
2011 © Ingunn Utsi / BONO 2016

Prosjektet var finansiert av Norges Forskningsråd gjennom midler fra «Gode og effektive helse- og omsorgstjenester» (HELSEVEL) (prosjektnummer 238146) i perioden 2015-2019.

Publisering fra prosjektet pågår fortsatt.

Hensikten med prosjektet er å:

  • skaffe kunnskap om lokale og individuelle forskjeller i bruk og ikke bruk av kommunale helse- og omsorgstjenester
  • utforske praksis for å avdekke og forklare likheter og ulikheter mellom kommuner, etniske og sosiale grupper

Prosjektet er basert på data fra kommuner i nordre Nordland, Troms og Finnmark. 

"Offentlig demensomsorg" er knyttet til Forskningsgruppen Senter for omsorgsforskning nord og Senter for omsorgsforskning, nord ved Institutt for helse- og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultetet, UiT Norges arktiske universitet.

Spørsmål vedrørende prosjektet kan rettes til Bodil H. Blix bodil.hansen.blix@uit.no

 

 

I


Ansvarlig for siden: Blix, Bodil Hansen
Sist oppdatert: 10.10.2023 12:36