Akademisk dugnad - UiT

13. april: Idémyldring - stands/info/kaffe fra kl 13:30 - musikere fra Syria - Lenke til streaming

Mange enkeltansatte I UH-sektoren spør seg hvordan institusjonene kan møte migrasjons- og flyktningsituasjonen. Sist gang UH-sektoren deltok i en dugnad for flyktninger, var under Balkan-krigen.

UiO og HiOA har opprettet en styringsgruppe og samarbeider om et informasjonsopplegg. UHR har inntatt en nasjonalt koordinerende rolle.

Rektor mener at UiT som Norges tredje største universitet må delta aktivt i dugnaden, og har bedt fakultetene om innspill og forslag til aktiviteter (brev 11.11.2015).

Dokumenter:

Tannhelse til alle.

Arrangement:

13.04.16 Tabletten, Farmasi: Idémyldring om flyktningsituasjonen: hva kan ansatte og studenter ved UiT gjøre?

Møt opp og delta! - om ikke: lenke til streaming

 

Ekspert?

Vil du bidra med kompetanse på ekspertlista? - meld til kontaktpersonene!

Ansvarlig for siden: Håkon Fottland
Sist oppdatert: 16.09.2020 10:52