Norges asyl- og flyktningpolitikk

04.09.17 Håkon Fottland
Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

- Trenger vi et flyktningparti? (Internasjonalt seminar 07.sept.17, merk sted)

Over 20 millioner flyktninger befinner seg utenfor hjemlandet og har behov for internasjonal beskyttelse. Norge er blant de strengeste landene i Europa på asyl- og flyktningpolitikk — på tross av at tusenvis av nordmenn fikk beskyttelse i andre land under andre verdenskrig.

Torsdag 7. september kl. 20 – 22
Sted: Kommunestyresalen (Inngang ved Kinoen)

Dagens flyktningsituasjon setter menneskerettighetene under sterkt press, og Norges ansvar til å vise internasjonal solidaritet etterspørres fra flere hold. Flyktningpartiet er en kampanje fra Amnesty som ønsker en konstruktiv debatt om en av vår tids største og mest krevende utfordringer

  • Hvordan kan vi beskytte mennesker på flukt?
  • Hvordan skape gode og trygge løsninger for både Norge og de som er på flukt?
  • Blir internasjonale avtaler og konvensjoner ivaretatt?

 

Amnesty om Flyktningpartiet

Fiktivt parti løfter flyktninger - Vårt Land

Hva betyr ordet «flyktning» for en flyktning? | Leger Uten Grenser

 

Innledere:

Katrin Glatz Brubakk, Leger Uten Grenser. Barnepsykolog og universitetslektor v/NTNU

Katinka Asplin, prosjektleder i kampanjeavdelingen til Amnesty

 

Gratis • Åpent for alle • Debatt

På Twitter   #norgesarktiske