Flerkulturelt klasserom

04.05.17 Revhaug, Astrid Elisabeth

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP)  samarbeider med Voksenopplæringen

"Flerkulturelt klasserom" er et samarbeid mellom lektorstudentene på klassetrinn 8-13 og flyktninger som delater på norskkurs i regi av Voksenopplæringen (VO) i Tromsø kommune. Studentene besøker Voksenopplæringen og flyktningene besøker UiT. Temaer er eksempelvis skolesystemene i Norge og flyktningenes hjemland, presentasjon av skolefagene til studentene og språktrening gjennom samtalene omkring slike temaer. ILP tar sikte på å fortsette samarbeidet i årene framover.

Kontaktpersoner:

Eli Moksnes - UiT

Kirsti Sveen og Sara Johansen - VO

På Twitter   #norgesarktiske