UngKven - NuoriKvääni

Forskning om og med barn og unge med kvensk/norskfinsk bakgrunn

Prosjektet har som hovedmål å bygge opp et forskningsbasert kunnskapsgrunnlag og initiere forskningssamarbeid og søknader om forskningsfinansiering for forskning om og med barn og unge med kvensk/norskfinsk bakgrunn. 

UngKven - NuoriKväani startet høsten 2020. Prosjektet har som hovedmål å bygge opp et forskningsbasert kunnskapsgrunnlag og initiere forskningssamarbeid og søknader om forskningsfinansiering for forskning om og med barn og unge med kvensk/norskfinsk bakgrunn. Norske kveners forbund - Ruijan kvääniliitto og deres ungdomsorganisasjon Kvääninuoret - Kvenungdommen er blant prosjektets sentrale samarbeidspartnere.
UngKven - NuoriKvääni gjennomførte i perioden 2020-2022 pilotprosjektet UngKven - NuoriKvääni: En pilotstudie av kunnskapsbehov, forskningsprioriteringer og rekruttering til forskning som inkluderer barn og unge med kvensk/norskfinsk bakgrunn. Rapport og to vitenskapelige artikler er under arbeid. 

Starter forskning på unge kvener

Video: Presentasjon av pilotprosjektet i forbindelse med åpningen av Kvenmuseet i Vadsø august 2021.

I 2023 ble det, i samarbeid med organisasjonen Mental Helse Ungdom og en rekke samarbeidspartnere i kvenske organisasjoner/institusjoner og kommuner med innbyggere med kvensk/norskfinsk bakgrunn, søkt om forskningsmidler fra Stiftelsen Dam til post.doc.prosjektet KASUTA: "Å vokse opp". Prosjektperiode: 2024-2026. Prosjektside: KASUTA.

Prosjektet Sammen om bedre psykiske helsetjenester for ungdom med bakgrunn som etniske minoriteter og urfolk (InvolveMENT) er et samarbeidsprosjekt ledet av Universitetet i Stavanger der UngKvens prosjektleder som professor II ved UiS særlig skal arbeide med forskning om og med nasjonale minoriteter, inkludert unge med kvensk/norskfinsk bakgrunn. Kvääninuoret - Kvenungdommen er en sentral samarbeidspartner. Prosjektet fikk innvilget 4 årig støtte fra Forskningsrådet i juni 2022, og startet 1. juli 2023. Prosjektside: 2023-2027. Prosjektside: InvolveMENT.

Intervju om UngKvenprosjektet på nrk.no: https://www.nrk.no/kvensk/starter-forskning-pa-unge-kvener-1.15075530

Intervju om UngKvenprosjektet på uit.no: https://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=704282

Intervju om pilotprosjektet i Ruijan Kaiku: https://www.ruijan-kaiku.no/ung-kven-nuorikvaani-esitutkiimu

Presentasjoner:

  • Salamonsen, A. (2023). EN GANG EN FREMMED – ALLTID EN FREMMED? Unges identitetsarbeid i et komplekst kulturelt og historisk landskap. Tromsø museum.
  • Salamonsen, A; Blomli, M-B; Hansen, KL; Schall, VJ; Hämäläinen, S. (2022). UngKven - Nuorikvääniprosjektet. Foredrag for Folkhälsomyndigheten, Sverige.
  • Salamonsen, A; Blomli, M-B; Hansen, KL; Schall, VJ; Hämäläinen, S. (2021)
    «Ingenting om oss, uten oss»: NuoriKvääni-prosjekti - UngKven-prosjektet. Kvenseminaret 2021 Troms og Finnmark fylkeskommune.
  • Salamonsen, A; Blomli, M-B; Hämäläinen, S. (2021)
    NuoriKvääni-prosjekti: UngKven-prosjektet: Film til åpningen av Vadsø museum – Ruija kvenmuseum. Åpning og fagseminar Vadsø museum – Ruija kvenmuseum.

Prosjektleder: Anita Salamonsen

[Loading...]