Bilde av Salamonsen, Anita
Bilde av Salamonsen, Anita
Forskningsgruppe for barne- og familievern anita.salamonsen@uit.no +4777646213 +47 97 12 51 35 Her finner du meg

Anita Salamonsen


Professor, redaktør involvert.no

Stillingsbeskrivelse

 

 


 • Eira Bjørvik, Lisbeth Thoresen, Anita Salamonsen, Lena Fauske, Kari Nyheim Solbrække :
  Exploring the Impact of Interview Location on Knowledge Development
  International Journal of Qualitative Methods (IJQM) 2023 ARKIV / DOI
 • Wenche Torrissen, Anita Jensen, Anita Salamonsen :
  The Healing Power of Art: Old Nordic Folk Knowledge Re-claimed
  Intellect Ltd. 2022
 • Anita Salamonsen, Renee Thørnblad, Astrid Strandbu :
  Diskursive kamper? Familiemekleres ulike forståelser av barns deltakelse i obligatorisk mekling ved foreldres samlivsbrudd
  Fokus på familien 2022 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Petter Viksveen, Stig Erlend Bjønness, Nicole Elizabeth Cardenas, Julia Rose Game, Siv Hilde Berg, Anita Salamonsen m.fl.:
  User involvement in adolescents’ mental healthcare: a systematic review
  European Child and Adolescent Psychiatry 05. juni 2021 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Anita Salamonsen, Svein Arild Vis, Mariann Schjølberg Karlsen, Frank Hansen :
  Å medvirke når barnevernet undersøker: Et videointervju med professor Svein Arild Vis, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Nord
 • Anita Salamonsen, Wenche Torrissen :
  RELÆXT teater: Erfaringer og foreløpige resultater fra forskning
  2023
 • Anita Salamonsen :
  INVOLVERT: Forskning og tjenestestøtte om barn og unges medvirkning
  2023
 • Anita Salamonsen, Wenche Torrissen :
  RELÆXT teater - forskning og forskningsresultater: Foredrag for Kulturdirektoratet
  2023
 • Anita Salamonsen :
  «Nå har dere fått lov til å si det dere skal si... - okay, hva skjedde?» Foreløpige resultater og refleksjoner rundt barn og unges medvirkning på systemnivå fra forsknings- og formidlingsprosjektet INVOLVERT
  2023
 • Anita Salamonsen :
  Brukermedvirkning i forskning og tjenesteutvikling: Hva er utfordringene og hvordan kan vi jobbe med dem?
  2023
 • Anita Salamonsen, Mariann Schjølberg Karlsen :
  Hva skjer etter at ungdom har medvirket?
  24. mars 2023 FULLTEKST / DATA
 • Ulrikke Benestad Fuller-Gee, Anita Salamonsen, Wenche Torrissen :
  RELÆXT teater på HT: Oppdrag mangfold og inkludering
  2023
 • Ulrikke Benestad Fuller-Gee, Anita Salamonsen, Wenche Torrissen :
  RELÆXT teater
  2023
 • Anita Salamonsen :
  Barn og unges medvirkning i ​offentlige tjenester: Hvilke utfordringer kan vi møte på, og hvordan kan vi løse dem?​ ​
  2023
 • Anita Salamonsen, Juni Raak Høiseth :
  Brukermedvirkning i FACT ung: Utfordringer og mulige verktøy
  2023
 • Anita Salamonsen :
  Involvert.no: langsiktig ressurs for å styrke fagfolks kompetanse om iverksetting og kvalitetssikring av barn og unges rett til medvirkning
  2023
 • Anita Salamonsen :
  Involvert.no – et nettsted om barn og unges medvirkning i offentlige tjenester
  28. juli 2023 DATA
 • Wenche Torrissen, Anita Salamonsen :
  Relæxt på Hålogaland teater
  2023
 • Wenche Torrissen, Anita Salamonsen :
  Relaxed Performance: Promoting Creative Wellbeing for All
  2023
 • Anita Salamonsen, Yngvild Arnesen, Mariann Schjølberg Karlsen, Frank Hansen :
  Involvering av familier fra første kontakt i BUP: Erfaringer fra innføring av CAPA (The Choice and Partnership Approach). En undervisningsvideo med psykologspesialist Yngvild Arnesen fra INVOLVERT-seminaret 2022
  2023 FULLTEKST / DATA
 • Anita Salamonsen :
  Barn og unges rett til medvirkning i offentlige helse- og omsorgstjenester: Utfordringer og forskningsbaserte løsninger
  2023
 • Soile Hämäläinen, Anita Salamonsen, Frauke Musial, Ola Graff, Henrik Schirmer, Torjer Andreas Olsen m.fl.:
  Kan joik være bra for helsa?
  2022
 • Petter Viksveen, Murad Mustafa, Lobna Doudouh, Anita Salamonsen :
  Mental health services for asylum seeking and refugee youth - a qualitative study of healthcare professionals' perspectives
  2022
 • Anita Salamonsen :
  involvert.no: en ressurs for å forstå og praktisere barn og unges rett til medvirkning i offentlige tjenester
  2022
 • Anita Salamonsen :
  INVOLVERT 2022
  2022
 • Anita Salamonsen, Monica Martinussen, Frank Hansen, Mariann Schjølberg Karlsen :
  Involvertseminaret 2022: et seminar om barn og unges medvirkning
  09. november 2022 FULLTEKST / DATA
 • Anita Salamonsen, Frank Hansen, Mariann Schjølberg Karlsen, Ida Grepperud, Monica Martinussen :
  INVOLVERT.NO - en ressurs om brukermedvirkning for deg som jobber med barn og unge
  2022
 • Anita Salamonsen, Mariann Schjølberg Karlsen, Therese Halvorsen :
  Vant priser for postere under årets Barn- og ungekongress
  23. mai 2022 DATA / FULLTEKST
 • Anita Salamonsen, Frank Hansen, Mariann Schjølberg Karlsen, Ida Grepperud :
  involvert.no - versjon 1.0 og veien videre
  2022
 • Ulrikke Benestad Fuller-Gee, Wenche Torrissen, Anika Mackenroth, Per Håkan Brøndbo, Anita Salamonsen :
  Oppdrag mangfold og inkludering: Relæxt teater
  2022
 • Anita Salamonsen, Rolf Ahlzen, Mariann Schjølberg Karlsen, Frank Hansen :
  Medvirkning i psykiske helsetjenester og etiske problemstillinger: Et videointervju med Rolf Ahlzen, psykiater og dosent i medisinsk humaniora, Karlstad universitet, Sverige
  2022
 • Anita Salamonsen, Jartrud Sofie Frafjord, Mariann Schjølberg Karlsen, Frank Hansen :
  Barnets stemme i familievernet. Temafilm: Hva er viktig for deg? Et videointervju med Jartrud Sofie Frafjord, psykologspesialist Tromsø Familievernkontor og leder for Det nasjonale spisskompetansemiljøet for samtaler med barn
  2022
 • Anita Salamonsen, Sylvia Haukanes, Mariann Schjølberg Karlsen :
  Flere ressurser for å involvere brukere
  20. desember 2022 FULLTEKST
 • Anita Salamonsen, Frank Hansen :
  Introduksjon til Involvert.no og videreføring av Ungdomsvennlige velferdstjenester
  2022
 • Anita Salamonsen, May-Britt Blomli, Ketil Lenert Hansen, Verena Juliane Schall, Soile Hämäläinen :
  NuoriKvääni-prošekti/UngKven-prosjektet: Foredrag for Folkhälsomyndigheten Sverige
  2022
 • Wenche Torrissen, Anita Salamonsen, Per Håkan Brøndbo :
  RELÆXT TEATER: En pilotstudie av tilgjengelige teaterforestillinger for barn og unge med funksjonsnedsettelser/ funksjonsvariasjoner
  2022
 • Soile Hämäläinen, Frauke Musial, Ola Graff, Henrik Schirmer, Anita Salamonsen, Grete Mehus :
  The art of yoik in care: Sami caregivers’ experiences in dementia care in Northern Norway
  2022
 • Soile Hämäläinen, Frauke Musial, Ola Graff, Henrik Schirmer, Torjer Andreas Olsen, Anita Salamonsen m.fl.:
  Kan joik være bra for helsa? Presentasjon av samlet forskning fra fire publikasjoner.
  2022
 • Anita Salamonsen :
  INVOLVERT: forsknings- og tjenestestøtteprosjekt om barn og unges medvirkning i barnevern, familievern og psykiske helsetjenester
  2022
 • Ketil Lenert Hansen, Anita Salamonsen, Monica Martinussen, Oddgeir Friborg, Tore Sørlie, John Fluke m.fl.:
  The Arctic Childhood Study - A study of violence and health in indigenous Sámi and non-Sami children and youth in the Arctic Norway
  2021
 • Anita Salamonsen, Monica Martinussen, Mariann Schjølberg Karlsen :
  Ny ressurs om brukermedvirkning
  21. oktober 2021 PROSJEKT / FULLTEKST / DATA
 • Anita Salamonsen :
  Hva er brukermedvirkning?
  2021 DATA / PROSJEKT
 • Anita Salamonsen :
  involvert.no: en ressurs om brukermedvirkning for deg som jobber med barn og unge
  2021 DATA / PROSJEKT
 • Anita Salamonsen, May-Britt Blomli, Ketil Lenert Hansen, Verena Juliane Schall, Soile Hämäläinen :
  «Ingenting om oss, uten oss»: NuoriKvääni-prosjekti - UngKven-prosjektet
  2021
 • Anita Salamonsen :
  Lover og retningslinjer om barn og unges medvirkning
  2021 DATA / FULLTEKST
 • Soile Hämäläinen, Grete Mehus, Frauke Musial, Henrik Schirmer, Torjer Andreas Olsen, Ola Graff m.fl.:
  Kan joik være bra for helsa? En sammenfatning av våre publiserte studier
  2021
 • Anita Salamonsen, Rolf Ahlzen, Bente Heggem Kojan, Merete Saus, Renee Thørnblad, Petter Viksveen :
  Systematically implementing children's and adolescents' views in public services - Reflexive questions to support a complex intervention
 • Anita Salamonsen, Mariann Schjølberg Karlsen, Frank Hansen :
  Presentasjon av demoversjon av nettstedet involvert.no
  2021 PROSJEKT
 • Anita Salamonsen, May-Britt Blomli, Soile Hämäläinen :
  NuoriKvääni-prosjekti: UngKven-prosjektet: Film til åpningen av Vadsø museum – Ruija kvenmuseum
  2021 PROSJEKT
 • Mariann Schjølberg Karlsen, Anita Salamonsen, Wenche Torrissen, Per Håkan Brøndbo :
  Bidrar til å gjøre teater tilgjengelig for flere
  07. januar 2021 DATA

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  Publikasjoner utenom Cristin

   

   


  Forskningsinteresser

  Forskningsinteresser i hovedstilling ved RKBU Nord:

  Forskningsinteresser i  bistilling som forsker II ved Universitetet i Oslo, Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap ( forskningsprosjektet CANCUL og forskergruppen Samfunn, helse og makt (SHEP)

  • utvidede forståelser av pasientforløp blant personer i Norge som lever med kreftsykdom
  • hvordan norske kreftpasienters erfaringer kan være kjedet sammen med nasjonale og globale forestillinger om kreft og kreftoverlevelse.

  Undervisning

  • barn og unges medvirkning i offentlige tjenester: utfordringer, iverksetting og evaluering
  • samhandling på tvers av offentlige tjenester for barn og unge
  • kvalitative og kvantitative forskningsmetoder
  • pasientforløp og livet med kreft
  • kreftpasienters bruk av alternativ behandling
  • medisinsk sosiologi
  • lege-pasient kommunikasjon
  • pasientsikkerhet og risikoforståelser
  • personsentrerte tilnærminger i forskning og tjenesteutforming