Anita Salamonsen RKBU Nord.jpg
Anita Salamonsen RKBU Nord.jpg
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord) anita.salamonsen@uit.no +4777646213 +47 97 12 51 35 Tromsø MH2 L.10.348

Anita Salamonsen


Professor, redaktør involvert.no

Stillingsbeskrivelse

Anita Salamonsen er professor i sosiologi og redaktør for nettstedet involvert.no ved RKBU Nord. Hun har erfaring fra praksisfeltet i stillinger i barnehage, skole og i bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger. Salamonsen har som forsker særlig arbeidet med pasient-/brukerperspektiver og samhandling mellom brukere/pasienter og offentlige helse- og sosialtjenester. Hennes nåværende forsknings- og tjenestestøtteprosjekter er knyttet til barns og unges medvirkning/involvering i ulike offentlige tjenester, ungdom med minoritetsbakgrunn i møte med skole og helsevesen og til tilrettelegging av kulturelle aktiviteter for barn og unge med funksjonsnedsettelser/funksjonsvariasjoner. 

Anita Salamonsen har bistilling som forsker II ved Universitetet i Oslo, Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap og er medlem av forskergruppen Samfunn, helse og makt (SHEP). 


 • Anita Salamonsen, Renee Thørnblad, Astrid Strandbu :
  Diskursive kamper? Familiemekleres ulike forståelser av barns deltakelse i obligatorisk mekling ved foreldres samlivsbrudd
  Fokus på familien 2022
 • Petter Viksveen, Stig Erlend Bjønness, Nicole Elizabeth Cardenas, Julia Rose Game, Siv Hilde Berg, Anita Salamonsen m.fl.:
  User involvement in adolescents’ mental healthcare: a systematic review
  European Child and Adolescent Psychiatry 05. juni 2021 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Frank Hansen, Gro Karine Rosvold Berntsen, Anita Salamonsen :
  Medical pluralism in the aftermath of cancer: health seeking actions and cancer patients’ shaping of trajectories to healing
  Anthropology & Medicine 2020 DOI
 • Soile Hämäläinen, Frauke Musial, Ola Graff, Henrik Schirmer, Anita Salamonsen, Grete Mehus :
  The art of yoik in care: Sami caregivers' experiences in dementia in Northern Norway
  Nordic Journal of Arts, Culture and Health 2020 ARKIV / DOI
 • Astrid Strandbu, Renee Thørnblad, Anita Salamonsen :
  Hvordan kan vi forstå barns tilfredshet med egen involvering i foreldremekling?
  Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2020 ARKIV / FULLTEKST / DATA / DOI
 • Soile Päivikki Hämäläinen, Anita Salamonsen, Grete Mehus, Henrik Schirmer, Ola Graff, Frauke Musial :
  Yoik in Sami elderly and dementia care – A potential for a culture sensitive music therapy?
  Nordic journal of music therapy 2020 ARKIV / DOI
 • Soile Hämäläinen, Anita Salamonsen, Frauke Musial, Ola Graff, Henrik Schirmer, Torjer Andreas Olsen m.fl.:
  Kan joik være bra for helsa?
  2022
 • Soile Päivikki Hämäläinen, Frauke Musial, Ola Graff, Henrik Schirmer, Anita Salamonsen, Grete Mehus :
  The art of yoik in care: Sami caregivers’ experiences in dementia care in Northern Norway
  2021
 • Soile Päivikki Hämäläinen, Frauke Musial, Ola Graff, Henrik Schirmer, Anita Salamonsen, Grete Mehus :
  The art of yoik in care: Sami caregivers’ experiences in dementia care in Northern Norway
  2021
 • Anita Salamonsen, Mariann Schjølberg Karlsen, Frank Hansen :
  Presentasjon av demoversjon av nettstedet involvert.no
  2021 PROSJEKT
 • Anita Salamonsen, May-Britt Blomli, Soile Hämäläinen :
  NuoriKvääni-prosjekti: UngKven-prosjektet: Film til åpningen av Vadsø museum – Ruija kvenmuseum
  2021 PROSJEKT
 • Mariann Schjølberg Karlsen, Anita Salamonsen, Wenche Torrissen, Per Håkan Brøndbo :
  Bidrar til å gjøre teater tilgjengelig for flere
  07. januar 2021 DATA
 • Soile Hämäläinen, Grete Mehus, Frauke Musial, Henrik Schirmer, Torjer Andreas Olsen, Ola Graff m.fl.:
  Kan joik være bra for helsa? En sammenfatning av våre publiserte studier
  2021
 • Soile Hämäläinen, Frauke Musial, Ola Graff, Henrik Schirmer, Anita Salamonsen, Grete Mehus :
  The art of yoik in care: Sami caregivers’ experiences in dementia care in Northern Norway
  2021
 • Ketil Lenert Hansen, Anita Salamonsen, Monica Martinussen, Oddgeir Friborg, Tore Sørlie, John Fluke m.fl.:
  The Arctic Childhood Study - A study of violence and health in indigenous Sámi and non-Sami children and youth in the Arctic Norway
  2021
 • Anita Salamonsen, Rolf Ahlzen, Bente Heggem Kojan, Merete Saus, Renee Thørnblad, Petter Viksveen :
  Systematically implementing children's and adolescents' views in public services - Reflexive questions to support a complex intervention
 • Anita Salamonsen, Monica Martinussen, Mariann Schjølberg Karlsen :
  Ny ressurs om brukermedvirkning
  21. oktober 2021 PROSJEKT / FULLTEKST / DATA
 • Anita Salamonsen :
  Hva er brukermedvirkning?
  2021 DATA / PROSJEKT
 • Helge Skog, Anita Salamonsen, Per Håkan Brøndbo :
  Tromsø først i Norden med lansering av nytt, inkluderende kulturkonsept
  07. januar 2021 DATA
 • Anita Salamonsen, Per Håkan Brøndbo, Marte Hotvedt :
  Kultur-Tromsø sammen om storsatsing: Vi er først i Norden med dette
  07. januar 2021 DATA
 • Marte Haugdal, Mariann Schjølberg Karlsen, Anita Salamonsen, Per Håkan Brøndbo, Wenche Torrissen :
  Gjør teater tilgjengelig for flere
  26. januar 2021 FULLTEKST
 • Anita Salamonsen, Mariann Sundstrøm, Mariann Schjølberg Karlsen, Frank Hansen :
  Rett til medvirkning i spesialisthelsetjenesten: Et videointervju med Mariann Sundstrøm, koordinator for Ungdomsrådet ved Universitetssykehuset Nord-Norge
  2021 DATA / PROSJEKT
 • Anita Salamonsen, Camilla Lauritzen, Mariann Schjølberg Karlsen, Frank Hansen :
  Brukermedvirkning i utdanning: Et videointervju med Camilla Lauritzen, professor ved Regionalt kompetansesenter for barn og unge - Nord (RKBU Nord)
  2021 DATA / PROSJEKT
 • Anita Salamonsen, Yngvild Arnesen, Tove Andersson, Camilla Lauritzen, Svein Arild Vis, Charlotte Reedtz m.fl.:
  Utfordringer med barn og unges medvirkning: En undervisningsfilm med refleksjonsspørsmål til fagfolk i tjenester for barn og unge
  2021 PROSJEKT / DATA
 • Anita Salamonsen, Wenche Torrissen, Ulrikke Benestad Fuller-Gee, Anika Mackenroth, Per Håkan Brøndbo :
  Fra skam til glede: Sånn kan alle få magiske teateropplevelser
  Forskersonen.no 27. november 2021 FULLTEKST
 • Anita Salamonsen :
  Om Involvert
 • Anita Salamonsen :
  involvert.no: en ressurs om brukermedvirkning for deg som jobber med barn og unge
  2021 DATA / PROSJEKT
 • Anita Salamonsen, May-Britt Blomli, Ketil Lenert Hansen, Verena Juliane Schall, Soile Hämäläinen :
  «Ingenting om oss, uten oss»: NuoriKvääni-prosjekti - UngKven-prosjektet
  2021
 • Anita Salamonsen :
  Lover og retningslinjer om barn og unges medvirkning
  2021 DATA / FULLTEKST
 • Anita Salamonsen, Jartrud Sofie Frafjord, Mariann Schjølberg Karlsen, Frank Hansen :
  Barnas stemme i familievernet: Et videointervju med Jartrud Sofie Frafjord, psykolog/mekler i familievernet og leder av det nasjonale Spisskompetansemiljøet for samtaler med barn
  2021 DATA / PROSJEKT
 • Anita Salamonsen, Torild Elisabeth Borud, Mariann Schjølberg Karlsen, Frank Hansen :
  Årshjulet - en modell for brukermedvirkning: Et videointervju med Torild E. Borud, sosionom og familieterapeut ved Indre Finnmark familievernkontor
  2021 DATA / PROSJEKT
 • Anita Salamonsen, Tove Andersson, Mariann Schjølberg Karlsen, Frank Hansen :
  Medvirkning i barnevernet: Et videointervju med Tove Andersson, seniorrådgiver ved RKBU Nord og Tjenestestøtteprogrammet for kompetanseheving i kommunalt barnevern
  2021 DATA / PROSJEKT
 • Anita Salamonsen, Gjertrud Jonassen, Mariann Schjølberg Karlsen, Frank Hansen :
  "Barn i mekling"-modellen (BIM): Et videointervju med Gjertrud Jonassen - mekler, familieterapeut og spesialpedagog ved Grenland familievernkontor
  2021 DATA / PROSJEKT
 • Anita Salamonsen, Kamilla Sørensen, Mariann Schjølberg Karlsen, Frank Hansen :
  Ungdomsrådets 7 prinsipper for overgang fra barn til voksen i helsevesenet: Et videointervju med Kamilla Sørensen, medlem i Ungdomsrådet ved Universitetssykehuset Nord-Norge
  2021 DATA / PROSJEKT
 • Anita Salamonsen, Kamilla Sørensen, Mariann Schjølberg Karlsen, Frank Hansen :
  Ungdommers medvirkning i helsevesenet: Et videointervju med Kamilla Sørensen, medlem i Ungdomsrådet ved Universitetssykehuset Nord-Norge
  2021 DATA / PROSJEKT
 • Anita Salamonsen, Yngvild Arnesen, Mariann Schjølberg Karlsen, Frank Hansen :
  Brukermedvirkning i psykiske helsetjenester for barn og unge: Et videointervju med Yngvild Arnesen, psykologspesialist ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge
  2021 DATA / PROSJEKT
 • Anita Salamonsen, Svein Arild Vis, Mariann Schjølberg Karlsen, Frank Hansen :
  Barns medvirkning i barnevernssaker: Et videointervju med Svein Arild Vis, førsteamanuensis ved Regioalt kunnskapssenter for barn og unge - Nord (RKBU Nord)
  2021 DATA / PROSJEKT
 • Anita Salamonsen, Ristin R. Kemi, Mariann Schjølberg Karlsen, Frank Hansen :
  Bruk av familiekart: Et videointervju med Ristin R. Kemi, seniorrådgiver i Bufetat, Regionalt samisk kompetansesenter (RESAK)
  2021 PROSJEKT / DATA
 • Anita Salamonsen, Charlotte Reedtz, Mariann Schjølberg Karlsen, Frank Hansen :
  Involvere brukere i forskning: Et videointervju med Charlotte Reedtz, professor ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Nord (RKBU Nord)
  2021 PROSJEKT / DATA
 • Anita Salamonsen, Camilla Lauritzen, Mariann Schjølberg Karlsen, Frank Hansen :
  Overgang fra ideal til praksisfelt: Et videointervju med Camilla Lauritzen, professor ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Nord (RKBU Nord)
  2021 PROSJEKT / DATA
 • Anita Salamonsen, Soile Päivikki Hämäläinen :
  UngKven - Nuorikvääni: Status og veien videre
  2020
 • Anita Salamonsen, Solveig Rostøl Bakken :
  Pasientperspektiver: Hvorfor bruker kreftpasienter alternativ behandling?
  2020 FULLTEKST / DATA
 • Soile Hämäläinen, Frauke Musial, Torjer Andreas Olsen, Ola Graff, Anita Salamonsen :
  Yoik experiences and possible positive health outcomes: an explorative pilot study
  2020
 • Jeanette Skoglund, Anita Salamonsen :
  "Å tilrettelegge for kvalitative intervjuer - En innføringsvideo om kvalitativ evaluering" (video 2 av 3)
  2020
 • Anita Salamonsen, Wenche Torrissen, Per Håkan Brøndbo :
  RELÆKST TEATER: En studie av tilgjengelige teaterforestillinger for barn og unge med funksjonsnedsettelser ​
  2020
 • Anita Salamonsen, Soile Päivikki Hämäläinen, Mariann Schjølberg Karlsen :
  Vil vite hvordan det er å være ung med kvensk bakgrunn
  21. oktober 2020 FULLTEKST
 • Petter Viksveen, Stig Erlend Bjønness, Nicole Elizabeth Cardenas, Julia Rose Game, Siv Hilde Berg, Anita Salamonsen m.fl.:
  Brukermedvirkning ved ungdoms bruk av psykiske helsetjenester: en systematisk litteraturstudie.
  2020
 • Jeanette Skoglund, Anita Salamonsen :
  "Det gode intervjuet - En innføringsvideo om kvalitativ evaluering" (video 3 av 3)
  2020
 • Anita Salamonsen :
  INVOLVERT: Utfordringer med brukermedvirkning i barnevern, familievern og psykiske helsetjenester for barn og unge – ferske data og et uferdig verktøy
  2020
 • Jeanette Skoglund, Anita Salamonsen :
  "Kvalitative intervju som evalueringsverktøy - En innføringsvideo om kvalitativ evaluering"(video 1 av 3)
  2020

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  Publikasjoner utenom Cristin

   

   


  Forskningsinteresser

  Forskningsinteresser i hovedstilling ved RKBU Nord:

  Forskningsinteresser i  bistilling som forsker II ved Universitetet i Oslo, Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap ( forskningsprosjektet CANCUL og forskergruppen Samfunn, helse og makt (SHEP)

  • utvidede forståelser av pasientforløp blant personer i Norge som lever med kreftsykdom
  • hvordan norske kreftpasienters erfaringer kan være kjedet sammen med nasjonale og globale forestillinger om kreft og kreftoverlevelse.

  Undervisning

  • barn og unges medvirkning i offentlige tjenester: utfordringer, iverksetting og evaluering
  • samhandling på tvers av offentlige tjenester for barn og unge
  • kvalitative og kvantitative forskningsmetoder
  • pasientforløp og livet med kreft
  • kreftpasienters bruk av alternativ behandling
  • medisinsk sosiologi
  • lege-pasient kommunikasjon
  • pasientsikkerhet og risikoforståelser
  • personsentrerte tilnærminger i forskning og tjenesteutforming

   
  MH2 L.10.348

  Klikk for større kart