UH Sak

Saksbehandling og dokumentasjonsforvaltning

Innføring av nytt sak- og arkivsystem ved UiT

UiT regner med å innføre nytt system i begynnelsen av 2025.

Pilot for prosjektet er NTNU, men alle universitetene samarbeider om innføring av løsningen. Ved UiT er styringsgruppa og prosjektadministrasjonen på plass (høsten 2022).

19. januar 2023 kom Sopra Steria til UiT i Tromsø for å demonstrere løsningen for oss. Opptak av demoen finner du her.