UH Sak

Saksbehandling og dokumentasjonsforvaltning

UH Sak (tidligere BOTT SA) er et samarbeidsprosjekt i universitets- og høyskolesektoren for anskaffelse av nye tjenester for saksbehandling og dokumentasjonsforvaltning.

Store deler av universitets- og høyskolesektoren har gått sammen om å kjøpe felles systemer og tjenester for saksbehandling og dokumentasjonsforvaltning. Sopra Steria er valgt som leverandør av de nye tjenestene, som består av en saksbehandlingsplattform fra ServiceNow og arkivkjerne fra Documaster.   

UH Sak er hovedansvarlig for anskaffelsen og etablering av løsningen. Prosjektet og leverandør jobber sammen om detaljplanleggingen. NTNU er pilotinstitusjon og vil være de første som tar i bruk de nye tjenestene i 2023. Innføring ved UiT vil skje i løpet av høsten 2023. Lokalt innføringsprosjekt (UiT Sak) har blitt etablert i 2022.

2023: Se opptak fra leverandørens demo av tjenestene 19. januar 2023.

2021: Se opptak fra leverandørens presentasjon av tjenestene den 29. november 2021.