UH Sak

Saksbehandling og dokumentasjonsforvaltning

Videodemonstrasjoner av løsningen

Her finner du korte videoer som gir et bilde av skjermbilder, navigering og enkelte funksjoner i UH Sak.

Gjennom disse demonene vil du få et inntrykk av løsningen før du selv får tilgang til den.

Opptakene er gjort mens løsningen er i akseptansetest, så enkelte endringer kan bli gjort i endelig løsning.

Videoene er redigert av Nils Arne Midthun / UiS.

Intro til saksbehandlers arbeidsflater

Intro til Ansattportalen

Intro til Ansattportalen godkjenninger

Intro 1 til møter og utvalg

Intro 2 til møter og utvalg

Intro til Studentportalen