Internasjonal trygderett

Presentasjonene fra EØS- og trygderettskonferansen finner du her!

Over 90 deltakere fra flere land ble samlet i Tromsø til den andre årlige EØS- og trygderettskonferansen. 

Bilde av deltakerne på konferansen, mens de nøye følger med på en presentasjon.
Konferansedeltakerne får (geografisk?) faglig påfyll. Foto: Vegard Sørnes

Temaet for årets konferanse var "EØS-retten i møte med nasjonal trygderett". Under kan du laste ned powerpointpresentasjonene fra konferansen. 

Essi Rentola og Christina Janzon - "Arbeid med EUs trygdeforordning, 883/2004".

Gjermund Mathisen - "Fri bevegelighet for alle EØS-borgere – et generelt EØS-rettslig prinsipp?".

Herwig Verschueren - "Equal treatment provisions for social benefits in
EU law on the free movement of persons".

Ingunn Ikdahl - "Rettssikkerhet, digitalisering og trygdeforvaltningens kontroll".

Jaan Paju - "Multilayer legal landscape".

Lucy Furuholmen - "Norsk statsborgerskap – EUs Unionsborgerskap, EØS-statsborgerskap? Kan EU-retten få betydning for norske statsborgerregler?".

Mariann Nilsen - "Forholdet mellom fri bevegelighet av personer og regelverket om trygd – eksemplifisert ved kravet om sykeforsikring som vilkår for opphold".

Martin Andresen - "Avgjørelser fra EFTA- OG EU-domstolen siste år - og saker i "pipeline"".

Martin Hennig - "Legalitetsprinsippet, straff og rettssikkerhetsutfordringer
på trygderettens område".

Øyvind Bø - "Utviklingstrekk i nasjonal rett".