Internasjonal trygderett

Den første EØS-/ trygderettskonferansen var en suksess!

13. september samlet Internasjonal trygderett i underkant av nitti deltakere til faglig påfyll.

Konferansen samlet deltakere fra forvaltningen, så vel som akademia og og domstolene til interessante samtaler om utviklingen i EØS- og trygderetten. Internasjonalt samarbeid og reform av forordning 883/2004 (trygdeforordningen) var et av hovedtemaene for konferansen. Her ble både perspektiver fra de andre nordiske landene trukket inn, samt de historiske linjene bak EUs felles trygdelovgivning.

Et annet hovedtema var faglig oppdatering av hva som har skjedd det siste året i EØS-/ trygderetten. Herunder ble både den siste rettspraksisen fra EU-domstolen presentert og diskutert, samt pågående lovarbeid i Norge. Det pågående lovarbeidet relaterer også til konferansens tredje hovedtema nemlig synliggjøring av folkerettslige forpliktelser i det norske lovverket.

Etter vel overstått konferanse står Christian Franklin, professor ved UiB igjen som en svært fornøyd vert, og ser allerede frem til neste års utgave.

- EØS-rettsutviklingen er veldig dynamisk. Det er derfor behov for en årlig konferanse der vi kan diskutere og orientere oss om dagsaktuelle problemstillinger i krysningspunktene mellom EU-/ EØS-rett og trygderett, slår Franklin fast.

Her kan du hente powerpointpresentasjonene fra konferansen;