Internasjonal trygderett

Presentasjonene fra EØS-/trygderettskonferansen finner du her!

Takk til alle som deltok på konferansen, her kan du hente powerpointpresentasjonene fra konferansen. 

Bernhard Spiegel sin presentasjon  "European social security co-ordination - Past, Present and Future".

Jaan Paju sin presentasjon "Free Movement of Persons in the Nordic States".

Essi Rentola og Christina Janzon sin presentasjon "Regulation 883/2004".

Martin Andresens presentasjon "Avgjørelser fra EU-domstolen siste år og hva som kommer".

Øyvind Bø sin presentasjon "Sentrale utviklingstrekk i norsk nasjonal rett".

Halvard Fredriksen sin presentasjon "Arbeidet med NOU 2021:8 - Trygd over landegrensene - noen refleksjoner".

Rob Cornelissen sin presentasjon "European social security coordination - Reach, limits and challenges".

Arnulf Tverberg sin presentasjon "Prop. 71 L (2021–2022) – lovtekniske spørsmål".