Internasjonal trygderett

Ledig stilling som stipendiat i rettsvitenskap ved UiT - EU/EØS-rett og trygderett

Søknadsfristen er 15. april, 2022. 

Les mer om, og søk på stillingen på Jobbnorges nettsider!

Stillingen er tilknyttet en nasjonal satsning for å styrke trygde- og EØS-rettslig forskning og kompetanseutvikling. Satsningen er et samarbeid mellom Arbeids- og Sosialdepartementet og de tre juridiske fakultetene ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og UiT Norges arktiske universitet. Bakgrunnen for samarbeidet er den såkalte «NAV-saken», som gjelder feiltolkning av norske trygderettsregler og Norges EØS-rettslige forpliktelser, se særlig NOU 2020:9 Blindsonen og NOU 2021:8 Trygd over landegrensene. Et overordnet mål for prosjektet er å bidra til å fremme forståelsen av samspillet mellom EU/EØS-regelverket og norsk trygderett.

Som del av samarbeidet er det etablert en prosjektgruppe på tvers av de tre fakultetene, med faste og midlertidig vitenskapelig ansatte. Stipendiaten som ansettes får delta i dette fagmiljøet, med mulighet for samlinger og veiledning på tvers av fakultetene. 

Stillingen er en unik mulighet til å delta i et dagsaktuelt prosjekt der flere ulike universiteter er involvert.

Flere opplysninger om stillingen kan du få av: