Internasjonal trygderett

Ledig stilling som stipendiat i rettsvitenskap ved UiO, EØS-rett og trygderett

Søknadsfristen er 21. februar 2022.

Ved Det juridiske fakultet, Institutt for offentlig rett, er det ledig 1 stilling som stipendiat (SKO 1017) i rettsvitenskap.

Stillingen er tilknyttet en nasjonal satsning om å styrke forskningsmiljøet i trygderett med EU-, EØS-rettslige og internasjonale sider. Satsningen er et samarbeid mellom Arbeids- og sosialdepartementet og de tre juridiske fakultetene ved UiO, UiB og UiT. Den som blir ansatt i stillingen vil i tillegg til å være ved Institutt for offentlig rett inngå i miljøet ved fakultetets Senter for europarett.

Les utlysningen her!