Internasjonal trygderett

EØS-rett og kontantstøtte – praksis blir endret

Betydningen av EØS-rett for norsk trygdepraksis fortsetter å skape problemer for forvaltningen.

I skyggen av valgdagen 2021 varslet Barne- og familiedepartementet om endringer i praksis for kontantstøtte til foreldre med barn i EØS-området. Ingunn Ikdahl og Christoffer C. Eriksen (begge UiO) har kommentert endringene i en kronikk. Endringene er på høy tid, skriver de, men måten det gjøres på innebærer fare for brudd både på norsk intern rett og EØS-retten. Forfatterne argumenterer for at departementet ikke bare må sørge for at den varslede praksisendringen trer i kraft umiddelbart, men også for at tidligere ulovlige avslag blir omgjort.

Kronikken kan lese på Rett24.