Internasjonal trygderett

Ressursside om trygdeskandalen

Den offentlige debatten om trygdeskandalen har fulgt en rekke spor, på tvers av ulike rettsområder og i ulike nivåer i forvaltningen, i Norge og i EFTAs organer. Det er tatt opp en lang rekke ulike spørsmål om forholdet mellom Norge og EU, rett og politikk, og forholdet mellom statsmaktene. En så mangefasettert sak gjør det krevende å ha en god og opplyst offentlig diskusjon.

Juridisk fakultet, UiO, har laget en ressursside med formål om å bidra til å både samle noen av de mange trådene i saken. Her finnes samlinger av offentlige dokumenter knyttet til saken, akademiske publikasjoner og mediebidrag, og en blogg om saken.

Les mer på ressurssiden om trygdeskandalen!