Internasjonal trygderett

De juridiske fakultetene får 20 millioner til å satse på trygderett

I juni 2021 inngikk dekanene ved de tre juridiske fakultetene en avtale med Arbeids- og sosialdepartementet om å styrke den trygderettslige og EØS-rettslige forskningen ved universitetene.

Rett24 intervjuet daværende Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen og dekan ved det juridiske fakultet, UiB, Karl Harald Søvig, om avtalen. Du kan lese intervjuet her: Fakultetene får 20 millioner til å satse på trygderett etter NAV-saken - Rett24

Avtalen mellom Arbeids- og sosialdepartementet og de juridiske fakultetene kan leses her!