Veileder

Prosjektet blir systematisk evaluert og det utvikles en veileder 

 

 

Arbeidspakke 3: Utvikle og utprøve en pedagogisk veileder for lærere.
Aktiviteter: Arbeidspakken skal utvikle en digital veileder for lærere som skal ha fokus på pedagogisk bruk om hvordan anvende læringsressursene med VR-teknologi i undervisning. Veilederen skal være digital og fleksibel. Det skal produseres flere interaktive video og innholdssider med tekst, bilder, veiledende spørsmål, quiz og eksempler. Veilederen utvikles i læringsplattformen Canvas. Etter at veilederen er utviklet skal den prøves ut av ca. 10 lærere ved ulike studieprogrammer. Evalueringen skal gjennomføres via spørsmål i nettskjema (nettskjema.uio.no). Lærernes tilbakemeldinger fra evalueringen skal benyttes til ytterlige justeringer og forbedringer, som et ledd i kvalitetssikringen. Leveranse: Digital veileder for lærere. Forventa resultater: Den digitale veilederen skal være en pedagogisk ressurs for lærerne i undervisningen. Målet med den digitale veilederen er å motivere og trygge lærerne i å anvende VR teknologi i undervisningen og skal bidra til å utvikle lærernes digitale kompetanse.  

Arbeidspakke 4: Evaluering. 
Aktiviteter: Vi ønsker å undersøke studentenes læringsutbytte ved å bruke VR teknologi gjennom ferdighetstrening av terapeutisk kompetanse. Det benyttes aksjonsforskning som metode. Undersøkende problemstilling er “På hvilken måte kan VR teknologi fremme ferdigheter i terapeutisk kompetanse”. Aksjonsforskning (McNiff, 2013) gir mulighet for å undersøke og evaluere ferdighetstreningen underveis og gjøre tilpasninger basert på dette. Det velges fokusgruppe som metode for evalueringer og endringer underveis i prosjektet. Problemstillinger for fokusgruppen utvikles i tråd med læringsressursenes ferdighetsmål. Til slutt undersøkes det om de konkrete læringsmålene er oppnådd ved at studentene gjør en selvevaluering basert på læringsutbyttene for den undervisningen de følger.