Nye digitale læringsressurser utvikles

Tverrfaglig samarbeid om utvikling av læringsressursene

I hele høst har arbeidsgruppene produsert tekster, filmer, quiz og refleksjonsoppgaver. Vi har utforsket ny teknologi og arbeidet med oppbygging av flere digitale læringsressurser. I vår nye VR-lab som er under oppbygging har vi utforsket VR-teknologi, virtuelle rom, avatarer og andre digitale verktøy og laget interaktivitet i læringsressursene ved hjelp av 360 video og -bilder i verktøyene ThingLink og H5P.

I perioden februar-mai 2023 skal læringsressursene testes ut og evalueres av studenter ved ergoterapi-, psykologi- og tannlegeutdanningen. 

 Kreative og engasjerte prosjektdeltakere