UiTs utdanningskvalitetskonferanse

15.11.2021 presenterte Rita Jentoft (IHO), Rigmor Furu (HelPed), Charlotte Reedtz (RKBU-nord), Jan-Are Kolset Johnsen (IKO) og Eva Therese Næss (IPS) TeraVRI prosjektet på UiTs utdanningskvalitetskonferanse. 

Formålet med TeraVRI prosjektet er å styrke helsefagstudenters terapeutiske kompetanse gjennom å utvikle digitale læringsressurser med tilhørende vurderingsformer basert på studentaktive læringsformer og bruk av VR.

Målsetting for prosjektet er å

  • Utvikle nyskapende læringsressurser med bruk av 360 video og virtuell realitet (VR)
  • Utvikle studentaktive læringsformer der studenter er medutviklere
  • Styrke lærerkompetanse gjennom utvikling av veileder i bruk av VR
  • Ha fokus på terapeutisk kompetanse både fagspesifikt og tverrprofesjonelt
  • Systematisk evaluere og bidra til kunnskapsutvikling gjennom aksjonsforskning
  • Dele digitale læringsressurser og pedagogisk opplegg

Pedagogiske vurderinger og bruk av teknologi har en sentral rolle i utviklingen av læringsressursene basert på ASSURE modellen:


Trykk her for å se presentasjonen.