De digitale læringsressursene

Formålet med prosjektet er å styrke helsefagstudentenes terapeutiske kompetanse gjennom å utvikle, utprøve og evaluere fire digitale lærings- og vurderingsressurser: Barn som pårørende, Relasjonsbygging, Utfordrende samhandling og Svart belte i samarbeid.

Barn som pårørende

Læringsressursen vil gi helsefagstudenter nødvendig kunnskap, terapeutisk kompetanse og ferdigheter om barn som pårørende. 

Les mer om læringsressursen


Relasjonsbygging

I denne læringsressursen vil helsefagstudenter lære digitale og praktiske ferdigheter i å gjennomføre kliniske samtaler med pasienter/brukere.  

Les mer om læringsressursen
 
Utfordrende samhandling

I denne læringsressursen vil helsefagstudenter øve på relasjonskompetanse gjennom kliniske scenarioer som belyser utfordrende samhandling. 

Les mer om læringsressursen

Svart Belte i TPS

I denne læringsressursen vil helsefagstudenter lære å samhandle hensiktsmessig tverrprofesjonelt i utøvelse av eget fag. 

Lenke til ressurs (under utvikling)