De digitale læringsressursene

Formålet med prosjektet er å styrke helsefagstudentenes terapeutiske kompetanse gjennom å utvikle, utprøve og evaluere fire digitale lærings- og vurderingsressurser: Barn som pårørende, Relasjonsbygging, Utfordrende samhandling og Svart belte i samarbeid.


Click here to view the accessible version of this interactive content

Barn som pårørende

Læringsressursen vil gi helsefagstudenter nødvendig kunnskap, terapeutisk kompetanse og ferdigheter om barn som pårørende. 

Les mer om læringsressursen


Relasjonsbygging

I denne læringsressursen vil helsefagstudenter lære digitale og praktiske ferdigheter i å gjennomføre kliniske samtaler med pasienter/brukere.  

Les mer om læringsressursen
 
Utfordrende samhandling

I denne læringsressursen vil helsefagstudenter øve på relasjonskompetanse gjennom kliniske scenarioer som belyser utfordrende samhandling. 

Les mer om læringsressursen

Tverrprofesjonelt samarbeid (TPS)

I denne læringsressursen vil helsefagstudenter lære å samhandle hensiktsmessig tverrprofesjonelt i utøvelse av eget fag. 

Les mer om læringsressursen