Samarbeidspartnere

TASIC har potensielt en stor bredde i tilkoblede miljøer og samarbeidspartnere. Aktører som luftfart, maritime næringer og paramedics vil ha nytte av simulatortrening, mens forskningsmiljøene på UIT vil ha kunne bruke dataen som senteret skaper til forskning og innovasjon.