Medlemmer

1013 Professor
1013 Professor

Vegard Nergård

 

Erlend Svardal Bøe

1009 Universitetslektor
1009 Universitetslektor

Stig Larsen

 

Østen Mortvedt

 

Haakon Worum

1211 Seksjonssjef
1211 Seksjonssjef

Bengt Svendsen

 

Sigurd Tonstad

1475 Instituttleder
1475 Instituttleder

Bjørn-Morten Batalden

 

Marlene Berntsen Braathen

 

Salve Dahle

Nilsen
Nilsen

Trude

1113 Prosjektleder
1113 Prosjektleder

Brynjar Andersen Saus (Prosjektleder)

1475 Instituttleder
1475 Instituttleder

Anders Andersen