Sjømatløftet i nord


"Sjømatløftet i nord" er et samarbeidsprosjekt som skal øke samhandling mellom fiskeri-, havbruk-, og sjømatnæringa, universitetet, VGS og virkemiddelapparatet. 

Prosjekteier for "Sjømatløftet i nord" er Blått Kompetansesenter Nord (BKSN) sammen med Universitetet i Tromsø ved fakultetene BFE, NT og IVT. Mål for prosjektet er å legge til rette for rekruttering og kompetanseheving i sjømatnæringen i distriktene, få økt forskning og utvikling i nord, samt bidra til grønn omstilling i sjømatnæringen. Første fase i prosjektet fokuserer på sjømatnæringene på Senja og Skjervøy. 

Kontakt oss: 

Prosjektleder Lars Johan Johansen
Ansatt i Blått Kompetansesenter Nord med kontorplass på Finnsnes
Telefon: 917 64 341
E-post: lars@bksnord.no

Prosjektmedarbeider Therese Hugstmyr Woie
Ansatt ved Norges Fiskerihøgskole med kontorsted i Tromsø
Telefon: 90727377
E-post: therese.h.woie@uit.no

Siste nytt

Prosjektgruppe

Prosjektleder

Jørn Eldby

Prosjektleder

Lars Johan Johansen

Rådgiver

Therese Hugstmyr Woie

Universitetslektor

Magne-Petter Sollid

Universitetslektor

Marius Storli

Universitetslektor

Maria Hammer

Professor

Edel O. Elvevoll

Seniorrådgiver

Ingrid Hovda Lien

Universitetslektor

Monica Eide

Daglig leder

Janita Pettersen

[Loading...]