Stormottakere av spesialisthelsetjenester

– hvilke kommunale helse- og omsorgstjenester bruker de?

Referansegruppe

Det er etablert ei referansegruppe som skal gi innspill gjennom hele forskningsprosessen

 

Referansegruppa skal sikre at forskningen tar utgangspunkt i relevante utfordringer og kunnskapsbehov, at datainnsamlingen blir målrettet, samt at resultatene formidles slik at de blir tilgjengelige og nyttige for målgruppene. Gruppa består av elleve representanter og inkluderer tjenestemottakere med sammensatte og langvarige tjenestebehov, pårørenderepresentant, representant fra eldreråd og utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT), tjenesteytere fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene og spesialisthelsetjenesten, samt tjenesteledere og saksbehandlere/personell i administrative roller inne forvaltning og tjenestetildeling. Referansegruppen er felles med den relaterte studien "Praksis og rammebetingelser for koordinerte og persontilpassede tjenestertil personer med langvarige og komplekse tjenestebehov" som gjennomføres av postdoktor Audhild Høyem ved Senter for omsorgsforskning, nord, UiT Norges arktiske universitet.