Stormottakere av spesialisthelsetjenester

– hvilke kommunale helse- og omsorgstjenester bruker de?

Formidling

Her legges informasjon og lenker til formidling av prosjektet 

Vitenskapelige artikler

2023

 • Lønhaug-Næss M, Jakobsen MD, Blix BH, et al (2023) Older high-cost patients in Norwegian somatic hospitals: a register-based study of patient characteristics, 

Konferanser og seminarer

2023

 • Exploring general practitioner contacts among high-cost older patients in Norwegian somatic hospitals - foreløpige resultater fra en registerdatastudie v/Morten Lønhaug-Næss, Jill-Marit Moholt & Monika D. Jakobsen. Førjulswebinar om kommunale helse- og omsorgstjenester. Helsedirektoratet. 19.12. 2023.
 • Stormottakere av spesialisthelsetjenester- Resultater fra en publikasjon og videre arbeid mot å forstå hvordan stormottakere bruker kommunale helsetjenester v/ Morten Lønhaug-Næss.  SOF sør seminar (23.11.2023)
 • Stormottakere av spesialisthelsetjenester- Resultater fra en publikasjon og videre arbeid mot å forstå hvordan stormottakere bruker kommunale helsetjenester v/ Morten Lønhaug-Næss.  ISP-workshop v/ Høgskulen på Vestlandet (31.10.2023)
 • Hvem er eldre stormottakere av somatiske sykehustjenester? v/ Jill-Marit Moholt og Morten Lønhaug-Næss. Den 8. nasjonale kongress i aldersforskning (23.10.2023)

2022

 • Hva kjennetegner eldre stormottakere av somatiske sykehustjenester? Resultater fra en registerdatastudie og en kvalitativ intervjustudie v/ Jill-Marit Moholt og Morten Lønhaug-Næss. Førjulswebinar om kommunale helse- og omsorgstjenester. Helsedirektoratet. 14.12. 2022
 • Health care providers` perspectives on provision of municipal and health care services to older adults frequently admitted to somatic hospitals v/ Jill-Marit Moholt. Research group seminar, Centre of Excellence in Reasearch on Ageing and Care, Finland. 12.12. 2022
 • Helsepersonells erfaringer med ytelse av kommunale helse- og omsorgstjenester til eldre stormottakere av somatiske sykehustjenester - en kvalitativ fokusgruppeintervjustudie v/ Jill-Marit Moholt, Helsetjenesteforskningskonferansen 2022, Tromsø, 19.10.2022
 • Older high-utilization patients in Norwegian somatic hospitals - a register-based study of individual patient characteristics v/ Morten Lønhaug-Næss, Helsetjenesteforskningskonferansen 2022, Tromsø, 18.10.2022

2021

 • Stormottakere av spesialisthelsetjeneser - hvilke kommunale helse- og omsorgstjenester mottar de? v/ Jill-Marit Moholt og Morten Lønhaug-Næss.  Helsedirektoratets førjulswebinar med omsorgsforskning, distriktsmedisin og legevaktsmedisin (15.12.2021)
 • Stormottakere av spesialisthelsetjenester - hvilke kommunale helse- og omsorgstjenester mottar de? v/ Jill-Marit Moholt og Morten Lønhaug-Næss.  ISP-workshop v/ Høgskulen på Vestlandet (26.05.2021)

2020

 • Older persons with frequent, unplanned hospital admissions – which primary health and care services do they receive? v/ Jill-Marit Moholt. Framlegg på ISP semiar v/ Høgskulen på Vestlandet (12.02.2020)

Annen formidling 

 • Hjem, kjære hjem? v/ Jill-Marit Moholt og Bodil H. Blix. Kronikk i Klassekampem 07.09.2023 https://klassekampen.no/artikkel/2023-09-07/debatt-hjem-kjaere-hjem
 • Luthers stråmenn. Vi driver ikke profesjonskamp v/ Jill-Marit Moholt og Bodil H. Blix. Kronikk i Dagens medisin 26.09.2023. https://www.dagensmedisin.no/vi-driver-ikke-profesjonskamp/588058