Banner

Opp-studien

Høsten 2022 vil et utvalg ungdomskoler og videregående skoler i hele landet bli invitert til å delta i en nasjonal studie som vil evaluere effekten av mobilappen Opp blant ungdom i alderen 13-19 år. 

Er din skole invitert til å være med i Opp-studien? 


Her finner du lenke til mer informasjon og påmelding

I studien vil skoler som deltar deles inn i to grupper. I den ene gruppen vil elevene få tilgang til appen Opp i studieperioden, mens i den andre gruppen vil elevene få tilgang til appen etter at studien er avsluttet. Studien innebærer at elevene besvarer et spørreskjema i skoletiden tre ganger i løpet av en periode på 2-3 måneder. 

For ungdom under 16 år kreves det samtykke fra begge foresatte for å delta i studien. Ungdom over 16 år kan samtykke til deltakelse selv. Man vil motta informasjonsskriv og lenke til samtykkeskjema fra skolen. 

Du kan lese utfyllende om studien i informasjonsskrivet her:

Informasjon for foresatte til ungdom 13-15 år

Informasjon for ungdom 13-15 år

Informasjon for ungdom 16-19 år


Studien er godkjent av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK Nord) og NSD - Norsk senter for forskningsdata.