Banner

Opp-studien

Opp-studien inviterer deg mellom 13 og 25 år til å evaluere effekten av mobilappen Opp. 

Opp er en mobilapplikasjon som skal fremme psykisk helse og trivsel. Appen inneholder informasjon om psykisk helse og følelser, samt øvelser for å styrke trivsel og mestring. Studien har som formål å undersøke om de som har benyttet seg av Opp har hatt nytte av appen.

De som deltar i studien, vil tilfeldig fordeles i to grupper. Den ene gruppen vil få tilgang til mobilappen Opp etter de har besvart første spørreskjema. Deretter vil de få tilsendt spørreskjemaet etter at de har benyttet appen i ca. to uker. De vil så bli bedt om å besvare et oppfølgingsskjema etter ca. to måneder. Den andre gruppen vil få tilsendt spørreskjemaet på tre ulike tidspunkt og få tilgang til Opp etter de har besvart spørreskjemaet siste gang.

Vil du lese mer og melde deg på studien se, les informasjonsskriv som passer for deg: 
Informasjon for foresatte til ungdom 13-15 år
Informasjon for ungdom 13-15 år
Informasjon for ungdom 16-19 år
Informasjon for studenter