Banner

Om Opp

Opp har som målsetning å øke trivsel og psykisk velvære for unge ved å øke kunnskap om psykisk helse, øke mestringskompetanse for å håndtere stress, øke hjelpesøkende atferd, øke selvfølelse, øke søvnkvalitet og redusere psykiske plager.

Opp er delt i to moduler: en psykoedukasjonsmodul og en ressursmodul. Psykoedukasjons-modulen inneholder informasjon om psykisk helse (f.eks. Hva er psykisk helse, Hvorfor er god psykisk helse viktig, Hvordan få og opprettholde god psykisk helse, Hva er psykiske helseplager), følelser (f.eks. Hva er følelser, Hvorfor er følelser viktige, Kan man styre følelsene sine, Hva gjør man når følelsene tar overhånd), råd og tips til sosiale relasjoner og selvtillit, hvordan de kan si i fra og hvor de kan be om hjelp. Resursmodulen gir konkrete råd og viser øvelser som puste- og andre avspenningsøvelser, øvelser for å styre følelser, søvnøvelser og en tankeryddingsøvelse.

Forebyggende effekt

Opp gir unge kunnskap og ferdigheter for å mestre utfordringer og for å håndtere stress, tanker, følelser og sosiale relasjoner. Opp kan gjøre unge bedre rustet til å håndtere utfordringer de møter og kan derfor ha en forebyggende effekt for senere vansker.

Brukermedvirkning

Innholdet i appen er basert på brukermedvirkning. Ungdom har vært involvert i prosjektet fra utviklingen av innholdet til evaluering. Dette har vært svært nyttig for utvikling av Opp både i forhold til innhold, design og terminologi. I tillegg har relevante tjenester vært involvert i en utvidet referansegruppe bestående av sosiallærere, helsesykepleiere fra skoler og helsestasjon for ungdom og psykologer fra BUP og kommunens lavterskelteam.

Forskning

Innholdet i appen er også basert på forskning. For eksempel har Opp en tankeryddingsøvelse som er basert på kognitiv atferdsterapi (Ariso & Reyero, 2014). Råd og tips for bedre søvn er utarbeidet i samarbeid med søvnforskere fra Barn i Bergen studien (Hysing et al., 2018). I tillegg er puste- og avspenningsøvelser anerkjente teknikker for å redusere stress. 

Opp har fått gode tilbakemeldinger i en brukerundersøkelse blant 30 ungdommer. Deltakerne i studien mente at Opp var interessant å bruke (74%), at appen fungerte bra (96%), at designet var godt (93%) og at appen passet til målgruppen (89%). De fleste mente Opp sannsynligvis vil kunne øke kunnskap om psykisk helse (93%; Høgsdal, Kaiser & Kyrrestad, 2023). Les mer om brukerundersøkelsen her.

En større nasjonal effektsudie gjennomføres 2022/2023. Les mer om studien her: Kaiser, Rye, Jakobsen, Martinussen, Høgsdal, & Kyrrrestad, 2023.

Skjermbilder fra Opp: