Banner

Opp- en app for bedre psykisk helse og trivsel for ungdom.

Se film om Opp-appen (husk lyd):

Målene til Opp er å:

  • øke trivsel og psykisk velvære
  • øke kunnskap om psykisk helse
  • øke mestringskompetanse for å håndtere stress
  • øke hjelpesøkende atferd
  • øke selvfølelse
  • øke søvnkvalitet
  • redusere psykiske plager

Når Opp er ferdig evaluert vil appen være gratis å laste ned til Android og iOS og kan benyttes på samtlige mobiltelefoner. Opp kan være en kostnadseffektiv, lett og alltid tilgjengelig ressurs for å styrke ungdoms psykiske helse og trivsel.

Opp viser konkrete øvelser som avspenningsøvelser og pusteøvelser for hvordan man håndterer følelser og stress, samt at man kan lære å identifisere destruktive tanker og erstatte disse med alternative tanker, skape god søvnhygiene og ivareta gode sosiale relasjoner.

Opp er en del av forskningsprosjektet UngRisk

Dette prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam og Rådet for psykisk helse.