Banner

Opp


Opp- en app for bedre psykisk helse og trivsel for ungdom.

Er din skole invitert til å være med i Opp-studien? 

Her finner du lenke til mer informasjon og påmelding 



 

 Målene til Opp er å:
  • øke trivsel og psykisk velvære
  • øke kunnskap om psykisk helse
  • øke mestringskompetanse for å håndtere stress
  • øke hjelpesøkende atferd
  • øke selvfølelse
  • øke søvnkvalitet
  • redusere psykiske plager

Når Opp er ferdig evaluert vil appen være gratis å laste ned til Android og iOS og kan benyttes på samtlige mobiltelefoner. Opp kan være en kostnadseffektiv, lett og alltid tilgjengelig ressurs for å styrke ungdoms psykiske helse og trivsel.

Opp viser konkrete øvelser som avspenningsøvelser og pusteøvelser for hvordan man håndterer følelser og stress, samt at man kan lære å identifisere destruktive tanker og erstatte disse med alternative tanker, skape god søvnhygiene og ivareta gode sosiale relasjoner.

Opp er en del av forskningsprosjektet UngRisk

Informasjonsmateriell

Her kan du laste ned nyttig materiell for mer informasjon om Opp.

Informasjonsskriv til skoleelever

Presentasjon til elever og lærere

Skjermplakat til infoskjermer



Dette prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam og Rådet for psykisk helse.