Banner

Opp - en app for bedre psykisk helse og trivsel for unge


Opp gir unge kunnskap og ferdigheter for å mestre utfordringer og for å håndtere stress, tanker, følelser og sosiale relasjoner. Opp har som mål å gjøre unge bedre rustet til å håndtere utfordringer de møter og kan derfor ha en forebyggende effekt for senere vansker. 

Last ned fra Google Play
Last ned fra App Store

Opp kan være en kostnadseffektiv, lett og alltid tilgjengelig ressurs for å styrke psykiske helse og trivsel. Opp gir informasjon om psykisk helse, råd om hvordan og hvor du kan be om hjelp, viser konkrete øvelser som avspenningsøvelser og pusteøvelser for hvordan man håndterer følelser og stress, samt at man kan lære å identifisere destruktive tanker og erstatte disse med alternative tanker, skape god søvnhygiene og ivareta gode sosiale relasjoner.

Målene til Opp er å:

  • øke trivsel og psykisk velvære
  • øke kunnskap om psykisk helse
  • øke mestringskompetanse for å håndtere stress
  • øke hjelpesøkende atferd
  • øke selvfølelse
  • øke søvnkvalitet
  • redusere psykiske plager

Når Opp er ferdig evaluert vil appen være fritt tilgjengelig i Google Play og App Store.

Dette prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam og Rådet for psykisk helse.

[Loading...]