Multilingualism in Transitions (MultiTrans)

August 2023: Árdnaprisen for 2023 til masterstudent tilknytta MultiTrans

Hvert år deler UiT og Senter for samiske studier ut pris for årets beste masteroppgave om urfolk. I år som i fjor gikk prisen til en masterstudent som har vært knytta til MultiTrans.

Árdnaprisen 2023 gikk til Per-Henning Mathisen. Masteroppgaven «Nå må jeg begynne å gjøre noe, jeg må ta et grep!» Samiske elevers erfaringer med overgangen ut av det samiske språkforvaltningsområdet er skrevet innen fagområdet nordisk språk på lektorutdanninga for 8.-13. trinn. I juryens begrunnelse står det:

«Mathisen skriver om situasjonen til unge samer som flytter ut av det samiske språkforvaltningsområde for å ta utdanning, om hvordan de håndterer og reflekterer over denne endringa. Nye språklige landskap og nye språksituasjoner preger deres valg. For Mathisen er det viktig å se studentene han har samtalt med som aktører som tar aktive valg. Samtidig evner han å se sammenhengen med de strukturelle og politiske rammene som ligger rundt dem. Juryen understreker at Mathisen har evnet å behandle både forskningsdeltakere og tema med aktsomhet og respekt, samtidig som han finner og formidler ny og viktig kunnskap. Oppgaven er velskrevet, viktig og verdifull.»

 Les hele nyhetssaken på UiTs hjemmesider her: Per-Henning vant Árdna-prisen

Etter dette passer det å løfte fram vinnerne av Árdnaprisen 2022, som ble tildelt to masterstudenter som var knytta til MultiTrans, Katharina Andersen Bewalitz og Sofie Pernille Nilsen Fossli. 

Vi er så stolte over våre studenter som bruker masteroppgaven som en anledning til å utforske så viktige tema!