Multilingualism in Transitions (MultiTrans)

Juli 2022: Árdnaprisen for 2022 tildeles to masteroppgaver skrevet i tilknytning til MultiTrans

Under årets Riddu Riđđu-festival ble Árdnaprisen for 2022 tildelt Katharina Andersen Bewalitz og Sofie Pernille Nilsen Fossli for deres arbeid med sine masteroppgaver. Árdnaprisen for 2022 ble denne gangen tildelt to kandidater som har arbeidet med tema som henger sammen. Begge masteroppgavene er skrevet i tilknytning til MultiTrans.

Hvert år deler UiT og Senter for samiske studier ut pris for årets beste masteroppgave om urfolk. Prisen deles ut til den kandidaten som har skrevet den beste masteroppgaven med tema knyttet til urfolk og urfolkstematikk. Prisen er på 10.000 kroner og kan deles ut til oppgaver fra alle UiTs masterprogrammer. I år ble prisen tildelt to oppgaver, som begge er skrevet til tilknytning til MultiTrans.

Til forskjell fra tidligere år ble årets Árdnapris tildelt to kandidater, nemlig Katharina Andersen Bewalitz og Sofie Pernille Nilsen Fossli. Siden masteroppgavenes tematikk henger sammen ble Bewalitz og Fossli sine oppgaver nominert sammen. Juryen begrunnet sin avgjørelse blant annet med at begge oppgavene er velskrevne og bygger på et rikt empirisk materiale som er overbevisende diskutert og godt behandlet.

Katharina Andersen Bewalitz mottok prisen for oppgaven: «Å ta språklig mangfold nord» - En studie av lærerens bruk av læremidler i undervisning om samiske tema i norskfaget, og Sofie Pernille Nilsen Fossli for sin oppgave: «Du jobber jo med språket og kulturen på en måte, men kanskje ikke så i dybden som man skulle ønske» - En kvalitativ studie av elevers erfaringer med samisk tematikk i norskfaget

Katharina Andersen Bewalitz og Hilde Sollid under prisutdelingen. Hilde Sollid mottok prisen på vegne av Sofie Pernille Nilsen Fossli. Foto: Daniel Skog/Riddu Riđđu

Les hele nyhetsartikkelen her: To vinnere av årets Árdnapris | UiT