Multilingualism in Transitions (MultiTrans)

MultiTrans og masterstudenter

I MultiTrans er vi interesserte i kontakt med studenter som kan tenke seg å skrive masteroppgave i tilknytning til prosjektet. Ved å skrive masteroppgave tilknyttet MultiTrans får man muligheten til å dele sine kunnskaper og ideer med andre studenter som skriver om temaet flerspråklighet i skole og utdanning. Er du student og ønsker å skrive om flerspråklighet i skolen – ta kontakt med oss!

Studenter ved Institutt for språk og kultur (ISK) kan ta kontakt via e-post til: hilde.sollid@uit.no

Studenter ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) kan ta kontakt via e-post til: florian.hiss@uit.no

Tidligere gjennomførte masterprosjekter er:

Per-Henning Mathisen (2023): «Nå må jeg begynne å gjøre noe, jeg må ta et grep!» Samiske elevers erfaringer med overgangen ut av det samiske språkforvaltningsområdet


Marit Fredeng (2023): «Men hva betyr det å bruke det som eller ha det som en ressurs?» En kvalitativ studie av fem norsklæreres refleksjoner omkring flerspråklighet som ressurs og skriveopplæring for elever med norsk som andrespråk


Julie Listad Sveinsen (2022)«Jeg er tysk, og sånn er det, og jeg skal snakka uansett språk» – En kvalitativ studie av en tysk-norsk ungdom sin opplevelse av egen flerspråklighet i overgangen til ungdomsskolen


Frida Eidset og Johanne Gåsland (2022)«Æ trur ikke æ ville vært den æ e viss æ ikke hadde hatt språket» – En kvalitativ studie av et utvalg elevers refleksjoner rundt samisk språk og identitet 


Sofie Pernille Nilsen Fossli (2022)«Du jobber jo med språket og kulturen på en måte, men kanskje ikke så i dybden som man skulle ønske» – En kvalitativ studie av elevers erfaringer med samisk tematikk i norskfaget


Katharina Bewalitz (2022)«Å ta språklig mangfold nord» - En studie av lærerens bruk av læremidler i undervisning om samiske tema i norskfaget