IKT-sikkerhet i utdanningene

Nasjonal arbeidsgruppe for styrking av undervisning i IKT-sikkerhet

Resultater

Dette er en liste over resultatene av arbeidsgruppens arbeider. Denne listen av publikasjoner og presentasjoner vil bli oppdatert fortløpende.

Hovedresultatet fra arbeidsgruppens arbeid er rapporten IKT-sikkerhet i utdanningene: Anbefalinger fra arbeidsgruppen. Endelig versjon av denne ble publisert 4. november 2021.

Publikasjoner

Presentasjoner