IKT-sikkerhet i utdanningene

Nasjonal arbeidsgruppe for styrking av undervisning i IKT-sikkerhet

Medlemmer

 

Erik Hjelmås (NTNU)

 

Audun Jøsang (UiO)

 

Pål Ellingsen (HVL)

 

Tor Berre (NTNU)

Instituttleder
Instituttleder

Anders Andersen (Prosjektleder)

 

Moutaz Haddara (Høyskolen Kristiania)

 

Jingyue Li (NTNU)

 

Laurence Habib (OsloMet)

 

Sondre Rønjom (NSM)

Instituttleder
Instituttleder

Arild Steen

 

Olaf Hallan Graven

 

Mette Mo Jakobsen (UHR)

 

Lars Emil Knudsen

 

Arne Roar Nygård (Eidsiva)

 

Tor-Fredrik Torgersen (UiS)

 

Hans Georg Schaathun (NTNU)

 

Tom-Heine Nätt (HiØ)