IKT-sikkerhet i utdanningene

Nasjonal arbeidsgruppe for styrking av undervisning i IKT-sikkerhet

Resultater av arbeidet til Nasjonal arbeidsgruppe for styrking av undervisning i IKT-sikkerhet

Stortingsmeldingen om IKT-sikkerhet: Et felles ansvar (2017) ble behandlet 10. april 2018. Et av de viktigste vedtakene som Stortinget fattet er at alle relevante ingeniør- og teknologiutdanninger skal ha informasjonssikkerhet inn i studiene. En oppfølgning av stortingsmeldingen var en revidert forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning som ble vedtatt i mai 2018. Som følge av dette ble det opprettet en arbeidsgruppe for å utarbeide en strategi for hvordan Stortingets vedtaket bør settes ut i praksis, dvs. for å utarbeide en kompetansestrategi for IKT-sikkerhet. Her finner du resultatet av dette arbeidet.


Rapporten IKT-sikkerhet i utdanningene: Anbefalinger fra arbeidsgruppen er hovedresultatet fra arbeidsgruppens arbeid. Endelig versjon av denne ble publisert 4. november 2021. Se også Resultater for andre bidrag og resultater fra arbeidsgruppen. 


[Loading...]