Veiledning av studenter i praksisstudier på intensivavdeling

Velkommen til nettsider til prosjekt "Veiledning av studenter i praksisstudier på intensivavdeling"!


Siste nytt

Informasjon til deltakere:

Om du er spesialsykepleier og har erfaring med å veilede intensivsykepleierstudenter i praksisstudier på intensiv, og du har ikke fått invitasjon til å delta på studien, ønsker vi veldig gjerne at du kunne bruke ca. 10 minutter til å svare på undersøkelsen. Om du ønsker kan du bli med på trekning av fem gavekort à 1000kr.

Informasjonsskriv til deltakere

Lenke til spørreskjema (Nettskjema)

Denne QR-koden leder også til undersøkelsen:

[Loading...]