Design av digitalt støttet praksislæring i lærerutdanning

Prosjektet «Design av digitalt støttet praksislæring i lærerutdanning» er et samarbeidsprosjekt mellom seks lærerutdanninger ved Norges arktiske universitet – UiT. Utdanningene har base i Tromsø og Alta.

Utdanningen som deltar er:

  1. Barnehagelærerutdanning
  2. Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn
  3. Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn
  4. Praktisk pedagogisk utdanning for trinn 8-13 (PPU A)
  5. Praktisk- pedagogisk utdanning for Yrkesfag for trinn 8-13 (PPU Y)
  6. Lektorutdanning for trinn 8-13
  7. Veiledning for lærere i skole og barnehage

Prosjektets overordnede mål er videst sett å utvikle digitalt støttede læringsdesign, og herunder veiledningsdesign og feedbackdesign, som understøtter studentenes praksislæring på en kvalitativt bedre måte. Dette skal gjøres med utgangspunkt i programvaren MOSO (Mentoring and observation software), som omtales nærmere.

Alle lærerutdanningene har som overordnet læringsmål å utvikle kompetente lærere i skoler og barnehager, og kvaliteten i studentenes veiledede praksisperioder er selvsagt avgjørende for å nå læringsmålet. Praksislærerne som veileder studentene i de ulike lærerutdanningene skal kvalifiseres ved å gjennomføre emner i videreutdanning i veiledning for lærere i skole og barnehage. Av denne grunn inngår også veilederutdanning i prosjektet.

[Loading...]