ARK-UiT

Arbeidsmiljø- og arbeidsklimaundersøkelser UiT 2020-2021

Arbeidsmiljø- og arbeidsklimaundersøkelser (ARK) er en metode for utvikling av arbeidsmiljø i universitets- og høgskolesektoren som ble brukt ved UiT i 2014 og 2017. Metoden inkluderer arbeidsmiljøkartlegging gjennom spørreskjema og treffpunkt med ansatte og leder. Med utgangspunkt i ansattes innspill og oppfatninger har ARK som målsetting å utvikle og forbedre arbeidsmiljø. Neste runde ARK-UiT gjennomføres i 2020 og med utsending av spørreskjema i starten av oktober.