ARK

Arbeidsmiljø- og arbeidsklimaundersøkelser

Foto: UiT / Christian Halvorsen

I 2024–2025 skal UiT gjennomføre arbeidsmiljø- og klimaundersøkelsen ARK.

Vi skal kartlegge hvordan ansatte opplever arbeidsmiljøet ved UiT og iverksette organisatoriske og psykososiale tiltak.

Målet er å skape trygge arbeidsmiljø med godt samarbeidsklima, fravær av diskriminering, mobbing, trakassering og trusler.

Her kan du lese mer om ARK.

Siste nytt

[Loading...]