ARK-UiT

Arbeidsmiljø- og arbeidsklimaundersøkelser UiT 2023-2024

Utsendelse av ARK spørreskjema i begynnelsen av oktober 2023 er utsatt. Se nyhetsak under for mer informasjon

Arbeidsmiljø- og arbeidsklimaundersøkelser (ARK) er en metode for utvikling av arbeidsmiljø i universitets- og høgskolesektoren som ble brukt ved UiT i 2014, 2017 og 2020. Metoden inkluderer arbeidsmiljøkartlegging gjennom spørreskjema og treffpunkt med ansatte og leder. Med utgangspunkt i ansattes innspill og oppfatninger har ARK som målsetting å utvikle og forbedre arbeidsmiljø. Neste runde ARK-UiT gjennomføres i 2023-2024 og med utsending av spørreskjema i starten av oktober 2023.

Siste nytt

[Loading...]