ARK-UiT

Arbeidsmiljø- og arbeidsklimaundersøkelser UiT 2023-2024

Veiledninger, hjelpedokument og nedlastinger

"Zoom" opplæring
I slutten av november ble det arrangert opplæring i bruk av "Zoom" som plattform for gjennomføring av digitale "Kartleggingsmøter". Opplæringen kan sees Zoom opplæring (krever innlogging via Feide)
Diverse maler og dokumenter til hjelp ved gjennomføring av ARK prosessen
Dokument til bistand og hjelp for ledere i deres arbeid med gjennomføring av ARK prosessen i egen enhet legges ut fortløpende.

Kiwest spørreskjema (utsendelse alle ansatte 12. oktober 2020, svarfrist 1.november):

Presentasjoner fra webinarer med prosessveiledere, ledere og vernombud