ARK

Arbeidsmiljø- og arbeidsklimaundersøkelser

Foto: UiT / Christian Halvorsen

Om prosessen

ARK-prosessen starter våren 2024 og 7. oktober sendes ARK spørreskjema for kartlegging av arbeidsmiljø til alle ansatte.

ARK-plan

Her finner du overordnet plan for ARK-prosessen 2024–2025.

Tidsplan 

 2024  Fase 1 Februar - mars 

Etablere koordineringsgruppe og ferdigstille ARK UiT 2024 plan

ARK forankring UiT lederforum, AMU, vernetjenesten og tillitsvalgte

    April - mai 

Informasjonsarbeid ARK alle ledernivå

Opplæring prosessveiledere, fokus fase 1 og 2

    Juni  Enhetsinndeling endelig avklaring
    August - september 

Planleggingsmøter i alle UiT enheter

Informasjon til ansatte - både overordnet og ute i alle enheter

  Fase 2  7. oktober 

ARK spørreskjema – resultater ut til enhetene månedskifte nov/des

    November  Opplæring ledere og prosessveiledere fokus fase 2-4 
    Desember  Planleggingsmøter for gjennomføring av ARK  i alle enheter 
2025 Fase 2-4  Januar - mars 

Kartleggings og tiltaksutviklingsmøter i alle enheter, handlingsplaner ferdigstilles

    Mars - juni 

Iverksetting av tiltak og handlingsplaner

    Juni 

Evaluering og Sluttrapport «ARK UiT 2024»

Fasene i ARK-prosessen

Illustrasjonsbilde av de fire ARK fasene