ARK-UiT

Arbeidsmiljø- og arbeidsklimaundersøkelser UiT 2023-2024

ARK UiT 2023-2024

Utsendelse av spørreskjema er utsatt. Tidspunkt for utsendelse er ikke avklart. Januar 2024 er aktuelt. Tidsplanen for gjennomføring vil bli forskjøvet tilsvarende utsettelse.

Det er laget en tidsplan for gjennomføring av ARK UiT 2023-2024.