Tidslinje for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Det er laget en tidslinje for arbeidet med å slå sammen TMU og Kunstfak.

Torsdag 25. oktober i år vedtok universitetsstyret at TMU og Kunstfak skulle få ny organisering på nivå to under navnet Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag.

På styremøtet 6. september vedtok styret også at fram til et endelig styre er på plass 1. januar 2020, skal et interimsstyre utgå fra de nåværende styrene på TMU og Kunstfak. Arbeidet med å sette sammen et interimsstyre er i gang, det samme er en rekke andre prosesser.

Her kan du se tidslinjen for det videre arbeidet med den nye enheten.