TMU og Kunstfak har fått nytt navn og ny organisering

Som sammenslått enhet på nivå to er det nye navnet ”Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag”, og den skal ha en direktør og visedirektør(er), samt tre enheter på nivå tre.

Slik blir organiseringen av den nye enheten. Foto: UiT

Det ble klart etter at saken ble behandlet i universitetsstyret torsdag 25. oktober.

Styret gjorde et vedtak som i hovedsak er i tråd med universitetsdirektørens innstilling, med unntak av punkt to. Der endret man fra to visedirektører til visedirektør(er), med "ansvar for kjernevirksomheten". 

Slik ble det endelig vedtaket:

  • Navn for den nye enheten skal være «Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag»
  • Direktøren ved den nye enheten får fullmakter til å utpeke visedirektør(er), med ansvar for kjernevirksomheten. Omfang og ansvarsområder for disse funksjonene fastsettes etter avtale med universitetsledelsen.
  • Den nye enheten etableres med tre enheter på nivå tre: Kunstakademiet, Musikkonservatoriet og Universitetsmuseet
  • Alle enhetene på nivå tre ledes av en faglig leder tilsvarende instituttleder. Det må vurderes om alle enhetene har behov for en full stilling, basert både på omfang og rekrutteringsgrunnlag
  • Inntil fem millioner fra UiTs strategiske fond skal i 2019 og 2020 benyttes til konkrete utviklings- og integreringsprosjekter.

I møteportalen kan du lese hele saksfremlegget.

Tre enheter på nivå tre

I høringene i saken om sammenslåing av Det kunstfaglige fakultet (Kunstfak) og Tromsø Museum - Universitetsmuseet (TMU), kom det blant annet fram at museet og flere av tjenestemannsorganisasjonene mente de burde være fire enheter på nivå tre. Ikke tre, som universitetsdirektøren foreslo.

Styremedlem Margrethe Esaiassen trakk fram at det kunne være grunner til at også TMU burde deles i to enheter på nivå tre, men valgte å ikke fremme noe alternativt forslag om det. De andre styremedlemmene støttet universitetsdirektørens forslag om tre enheter.

Vil styrke fagfeltene i den nye enheten

Flere ansatte har reagert på prosessen med å slå sammen de to enhetene. Blant annet har det kommet kritikk fra museets ansatte som mener at TMU blir taper i en slik sammenslåing. Til det svarer rektor Anne Husebekk:

– Jeg mener ikke det. Begge enhetene skal ivaretas på beste måte. Å slå sammen disse to vil styrke alle fagfeltene i den nye enheten. Dette styret skal ikke ødelegge museumsvirksomheten ved UiT, snarere tvert i mot.

Men eksternt styremedlem Anita A. Stenhaug ga uttrykk for at medlemmene i styret selvsagt bør følge nøye med på om den nye enheten faktisk får den effekten man venter seg. Rektor påpekte også at styret selv kan velge å gjøre nye vedtak dersom det viser seg at tidligere vedtak ikke fungerer etter intensjonene.

Universitetsstyret gikk enstemmig inn for den nye organiseringen av TMU/Kunstfak. Foto: Randi Solhaug