Blir det ”Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag”?

Universitetsdirektøren foreslår dette som navn på den nye, sammenslåtte enheten. Saken kommer opp på universitetsstyremøtet torsdag 25. oktober.

Saken om organisering av Det kunstfaglige fakultet (Kunstfak) og Tromsø Museum – Universitetsmuseet (TMU) kommer opp på styremøtet igjen, onsdag 25. oktober.

Denne gang har universitetsdirektøren følgende innstilling til vedtak:

  • Navn for den nye enheten skal være «Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag»
  • Direktøren ved den nye enheten får fullmakter til å utpeke to visedirektører, en med ansvar for formidling og en med ansvar for utdanning, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. Omfanget av disse funksjonene fastsettes etter avtale med universitetsledelsen.
  • Den nye enheten etableres med tre enheter på nivå tre: Kunstakademiet, Musikkonservatoriet og Universitetsmuseet
  • Alle enhetene på nivå tre ledes av en faglig leder tilsvarende instituttleder. Det må vurderes om alle enhetene har behov for en full stilling, basert både på omfang og rekrutteringsgrunnlag
  • Inntil 5 millioner fra UiTs strategiske fond skal i 2019 og 2020 benyttes til konkrete utviklings- og integreringsprosjekter.

I møteportalen kan du lese hele saksfremlegget, sammen med resten av sakene som behandles i styremøtet.

 

Tidligere skrevet:

Ønsker Wow-faktor for den nye enheten 

Kunstfak/TMU-sammenslåing på intern høring

Skal diskutere skisser for ny enhet

Styret ønsker en samorganisering av Kunstfak og TMU

– Vi i styret må evne å være visjonære

Foreslår å organisere Kunstfak under HSL-fakultetet

Høringssvar til Mulighetsstudien Tromsø Museum

Utvalg anbefaler navnebytte Tromsø Museum

Teatersjef skal lede arbeidsgruppe om TMU og Kunstfak

Positiv til utredning av TMU og Kunstfak

Anbefaler videre utredning av TMU og Kunstfak

Orienteringsmøte for TMU og Kunstfak

Rapporten om Kunstfak er klar

Disse skal utrede organisatorisk plassering av Kunstfak